Skip to content
Introfoto

Projecten vitale vakantieparken

Transformatie en herstructurering

Het hoofddoel van het programma Vitale Vakantieparken: het aanbod aan vakantieparken op de Veluwe behouden en versterken. Dat doen we vooral door kwaliteitsverbetering, maar ook door herstructurering van het aanbod: het samenvoegen, herverkavelen, uitbreiden en ruimtelijk optimaliseren van parken. Op sommige plekken is er namelijk geen realistisch perspectief op een goede exploitatie als vakantiepark. De beste oplossing is dan een nieuwe bestemming, zoals natuur, zorg, permanent of tijdelijk wonen.

lees meer

Duurzaamheid

De duurzaamheidsopgave van ons land is enorm, over de hele breedte van de samenleving. Dat geldt dus ook voor de vakantieparken. In totaal bestrijken de ongeveer 500 Veluwse vakantieparken en campings duizenden hectares grond. Overal in dat gebied, op al die locaties, liggen kansen om concrete stappen te zetten op het gebied van circulariteit, energie, klimaat, natuur en biodiversiteit. Daarmee kunnen we bijdragen aan een duurzamere Veluwe.

lees meer

Wonen en zorg

Er is een grote groep mensen die permanent op een Veluws vakantiepark woont. De wet staat dit niet toe en het is ook niet wenselijk. Volgens onderzoek van Platform31, uitgevoerd in opdracht van Vitale Vakantieparken en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), gaat het om 6.000 tot 9.000 personen. Vitale Vakantieparken werkt met gemeenten en andere partijen aan oplossingen voor deze groep.

lees meer

Veiligheid

Binnen het brede maatschappelijke thema Veiligheid richt Vitale Vakantieparken zich op het voorkomen en aanpakken van veiligheidsvraagstukken en probleemsituaties op vakantieparken, zoals verstoring van de openbare orde en brandveiligheid. Onze inzet stemmen we af met partners binnen het veiligheidsdomein, onder meer de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG), de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM), politie, het RIEC en het Ariadne project.
lees meer

Regio Deal Veluwe

In 2020 ondertekenden het Rijk, de provincie Gelderland en de Veluwse gemeenten de Regio Deal Veluwe. Met de Regio Deal Veluwe ondersteunt het Rijk de eigen kracht en de specifieke opgaven van de Veluwe, het grootste aaneengesloten natuurgebied van het West-Europese laagland. De Regio Deal is een stevige impuls voor de samenwerkende partners om de leefomgeving, de economie en de natuur op de Veluwe toekomstbestendig en veerkrachtig te maken.

lees meer

Nationale Actie-agenda Vakantieparken

Op vakantieparken spelen vele verschillende vraagstukken. Om daarvoor oplossingen te vinden moeten veel partijen samenwerken. Reden waarom het programma Vitale Vakantieparken een van de aanjagers en vormgevers is geweest van de nationale Actie-agenda Vakantieparken .

lees meer

Nationale Actie-agenda Vakantieparken

Actie-agenda

Op vakantieparken spelen vele verschillende vraagstukken. Om daarvoor oplossingen te vinden moeten veel partijen samenwerken. Reden waarom het programma Vitale Vakantieparken een van de aanjagers en vormgevers is geweest van de nationale Actie-agenda Vakantieparken.

Regiodeal Veluwe

Regiodeal

In 2020 ondertekenden het Rijk, de provincie Gelderland en de Veluwse gemeenten de Regio Deal Veluwe. Met de Regio Deal Veluwe ondersteunt het Rijk de eigen kracht en de specifieke opgaven van de Veluwe, het grootste aaneengesloten natuurgebied van het West-Europese laagland. De Regio Deal is een stevige impuls voor de samenwerkende partners om de leefomgeving, de economie en de natuur op de Veluwe toekomstbestendig en veerkrachtig te maken.
Lees meer

agenda

Training: Omgaan met gedoe... Hoe doe je dat?

09-10-2023 De Lierderhoeve, Spoekweg 49, Beekbergen

De Veluwe is een populaire bestemming voor toeristen en recreanten. Daar is voor elk wat wils te vinden. Eenmaal op jouw park aangekomen heeft je gast bepaalde verwachtingen.
lees verder

foto decoratief

Ondernemerschap uitgelicht

foto achtergrond: Ondernemerschap uitgelicht

Doelstelling

We willen een toekomstbestendig aanbod aan vakantieparken op de Veluwe. Dat moet passen bij de kwaliteiten die we als Veluwe willen versterken, zoals ook vastgelegd in de ‘Veluwe agenda’. De parken kunnen worden versterkt door ondernemers, VvE’s en investeerders te stimuleren, te faciliteren en te inspireren bij innovatie en ontwikkeling.

Elementen van deze aanpak zijn:

 • Actualiseren van het beeld hoe we er nu voorstaan. Wie zijn de ‘echte’ recreatieondernemers en wat zijn hun vragen? Welke parken hebben een VvE en hoe zijn die georganiseerd? Hoe kijken de landelijke ketens naar de Veluwe? Welke ontwikkelingen spelen aan de vraagkant (de consument) en wat betekent dat voor de parken?
 • Ondersteunen van individuele ondernemers/parken, met specifieke aandacht voor VvE’s.
 • Collectieve ondersteuning door uitwisseling van kennis en kunde, tussen en richting ondernemers.
 • Nieuwe samenwerking(en) stimuleren.
 • Nieuw aanbod en verbetering van het bestaande aanbod stimuleren (recreatie en andere functies voor voormalige parken).
 • Vraag en aanbod matchen, tussen initiatief/functie en plek.

Acties ondernemerschap:

 • Herijking ondernemersonderzoek 2014
 • Vraagverkenning (i.s.m. VisitVeluwe)
 • Kwaliteitsteam Vitale Vakantieparken
 • Organiseren innovatie expedities, VVP-café, VVP-bus
 • Pilot Recreatie Investeringszone (variant op BIZ)
 • Verkennen initiatief gezamenlijk verhuur en beheer van huisjes
 • Flexibele bestemmingsplannen
 • Ondersteuning van VvE’s organiseren
 • Vernieuwde parkenbank en ondernemersbank
 • Verkennen makelaarsrol en accounthouderschap
 • Maar ook: handhaving

Lees ook over onze andere thema’s:

Het is gewoon slim elkaars kennis en ervaring te gebruiken.

Annemieke Baumann van Camping de Bankenburg in Heerde

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief.
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.