Skip to content

Wonen en zorg

Een grote groep mensen woont permanent op een Veluws vakantiepark, terwijl dit wettelijk niet is toegestaan. Naar schatting gaat het om 6.000-9.000 personen. Er zijn grote verschillen in achtergronden en redenen waarom zij op de parken wonen (alternatieve woonvormen, senioren, arbeidsmigranten, onder de radar, kwetsbare personen, spoedzoekers, etc.). Voor deze groep mensen moet gewerkt worden aan oplossingen. Het gaat om huisvesting, maar deels ook om een zorgvraagstuk.

Niet geschikt
Parken, vakantiehuizen, chalets en caravans zijn niet bedoeld en vaak ook niet geschikt voor permanente bewoning. En helemaal niet als bij de permanente bewoners ook sprake is van een zorgvraagstuk.

Maatwerk
Voor deze groep mensen op Veluwse vakantieparken, werkt Vitale Vakantieparken met gemeenten en andere partijen aan oplossingen. Het motto is: ‘Maatwerk voor persoon en park’. Dit maatwerk combineert de volgende drie elementen:

Doelgroep- en persoonsgerichte benadering

De huisvestingsvraag van arbeidsmigranten is een andere dan die van spoedzoekers. Mensen in een kwetsbare positie vragen een andere benadering dan zij die speculeren op de waardevermeerdering van een recreatieobject. Voor de verschillende doelgroepen en personen worden daarom passende oplossingen gezocht. Indien nodig wordt de woonoplossing gecombineerd met zorg.

Parkgerichte benadering

Vakantieparken worden vooral gebruikt worden voor recreatie. Dit is ook mede vanwege het economische belang. Voor parken waar een recreatieve exploitatie niet meer realistisch is, wordt gezocht naar een andere bestemming. Soms kan dat ook een woonbestemming zijn. Het is aan de gemeenten om de definitieve afweging te maken. Zo’n bestemmingswijziging is altijd een maatwerkoplossing, onder het motto ‘één park, één plan’.

Tijdelijkheid

Tijdelijke bewoning kan voor een vakantiepark een tussenoplossing zijn voor transformatie op de langere termijn. Dan is bewoning bijvoorbeeld toegestaan om later nieuwe natuur te kunnen bekostigen. Wonen op een vakantiepark kan ook vanuit het woonvraagstuk een tijdelijke oplossing zijn. Zulke oplossingen, zoals de concepten Pauzeparken en Zorgparken, ontwikkelen we samen met particuliere initiatieven of ondernemers.

Pilot Regionale ketensamenwerking wonen en zorg Veluwe
Op basis van het onderzoek Wonen in de luwte , is het programma Vitale Vakantieparken gestart met de pilot Regionale ketensamenwerking wonen en zorg Veluwe. Deze pilot is één van de initiatieven uit de Nationale Actie-agenda. In de pilot is onderzocht hoe we op de Veluwe tot een effectieve (keten)aanpak kunnen komen. Een aanpak die er (mede) voor zorgt dat we gezamenlijk kwetsbare personen die nu op de parken wonen een goede toekomst kunnen bieden op een voor hen geschikte plek.  

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit de Nationale Actie-agenda Vakantieparken

Meer informatie over wonen en zorg of regionale ketensamenwerking? Neem dan contact op met programmamanager Rob van den Hazel: robvandenhazel@vitalevakantieparken.nl 

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.