Skip to content
Introfoto

Het programmateam

Het programmabureau vormt het hart van het programma. Het is verantwoordelijk voor het bewaken van de ambitie en het wensbeeld, de coördinatie op de uitvoering van acties en projecten, de monitoring van voortgang en samenhang, het initiëren van nieuwe ontwikkelingen en acties, en niet te vergeten het agenderen van vraagstukken. Het bureau bestaat uit een programmamanager, programmasecretaris, projectleiders, communicatieadviseur en programmaondersteuning. Om de realisatiekracht van het programma te versterken handelt het programmabureau binnen de vastgestelde kaders met een redelijke mate van autonomie. Het programmabureau legt daarbij vanzelfsprekend steeds verantwoording af aan de stuurgroep.

Hieronder stellen wij ons als programmateam voor!

Rob: programmamanager

"Behapbaar maken van de complexiteit"

Rob is als programmamanager verantwoordelijk voor de volle breedte van het programma. Voor de samenwerking op alle niveaus, de inzet van goede inhoudelijke projecten, de samenstelling van het team, zorgdragen voor voldoende financiële middelen etc. "Omdat ik van af het begin betrokken ben bij VVP heb ik, samen met anderen, de aanpak mogen bedenken en mogen uitvoeren. Dat heeft geleid tot een hele brede aanpak variërend van transformatie tot ondermijning en van energietransitie tot biodiversiteit. Eén van de leukste ‘klussen’ die ik in mijn werkzame leven heb mogen doen". 

Contact opnemen met Rob kan via: robvandenhazel@vitalevakantieparken.nl 

Gerda: programmasecretaris/ projectleider

“Samen werken aan concrete oplossingen”

Gerda is als programmasecretaris en projectleider in de volle breedte betrokken bij alles wat er speelt en loopt, zowel op inhoud als qua bedrijfsvoering en organisatie. Daarnaast houdt ze zich bezig met onderwerpen als monitoring en brandveiligheid. Gerda: “Het geeft energie om samen te werken aan concrete oplossingen die de gemeenten en de parken op de Veluwe verder helpen.”

Contact opnemen met Gerda kan via: gerdaschilder@vitalevakantieparken.nl

 

Astrid: programmaondersteuner

“Ik word blij van de samenwerking met dit team”

Astrid is als programmaondersteuner breed inzetbaar voor zowel secretariële als administratieve werkzaamheden. Ze zorgt voor het plannen van alle overleggen en bijeenkomsten. Ook ondersteunt ze bij het organiseren van evenementen, workshops en trainingen. Astrid: “Binnen VVP word ik blij van het team waar ik mee samenwerk en ook de grote diversiteit in werkzaamheden.”

Contact opnemen met Astrid kan via: secretariaat@vitalevakantieparken.nl

Esther: projectleider ondernemerschap

“Parkeigenaren ondersteuning geven waar zij dat nodig hebben”

Esther is projectleider op het thema ondernemerschap. Ze verzorgt kennis- en inspiratiesessies voor vakantieparken en is een positieve gesprekspartner voor ondernemers. Daarnaast zet ze zich in op ondersteuning voor parken die niet gericht zijn op toeristische verhuur, zoals tweede huisjesparken. Esther: “Door in contact te blijven met ondernemers kunnen wij als VVP passende ondersteuning bieden en inspelen op de behoeften van de vakantieparken. Mooi om te zien ook hoe enthousiast ondernemers reageren op ons aanbod aan trainingen.”

Contact opnemen met Esther kan via: estherkarman@vitalevakantieparken.nl

 

Jan Lowin: projectleider Kwaliteitsteam

“Echt alles wat wij doen is mensenwerk”

Jan Lowin is als projectleider Kwaliteitsteam Vitale Vakantieparken verantwoordelijk voor de trajecten waarin vakantieparken die willen innoveren en doorontwikkeling door experts worden ondersteund. Hij laat ondernemers op een andere manier kijken naar hun park en hun mogelijkheden: “Ik wil op conceptuele wijze ondernemers inspireren en richting geven. Hen helpen met het verkennen en vinden van perspectief en een oplossingsrichting. Ik ben gericht op vooruitgang en wil daarbij dan ook altijd de man/vrouw achter het bedrijf leren kennen en vanuit dat inzicht samen stappen zetten,” aldus Jan Lowin. “Echt alles wat wij doen is mensenwerk.”

Contact opnemen met Jan Lowin kan via: janlowinijzerman@vitalevakantieparken.nl

 

Saskia: gebiedsregisseur

“Ik zet graag mensen in hun kracht en laat hen zien dat ze écht het verschil kunnen maken”

Saskia zet zich als gebiedsregisseur in voor drie recreatieclusters met complexe opgaven in verschillende VVP-gemeenten. Ze staat voor een gebiedsgerichte benadering binnen het programma VVPen heeft een focus op het smeden van allianties. Dit doet ze door samen zaken op te pakken en toe te werken naar het in gang zetten van concrete oplossingen voor deze clusters. Saskia: “Ik houd van ‘gewoon doen’, met elkaar successen vieren en mooie resultaten delen. Saskia zet dan ook graag mensen en partijen in hun kracht.


Contact opnemen met Saskia kan via: saskiacroes@vitalevakantieparken.nl

 

Sylvie Uenk: projectleider ruimte

“We werken allemaal vanuit eenzelfde passie: een goede verblijfsrecreatie op de mooie Veluwe”

Sylvie houdt zich als projectleider bezig met ruimtelijke vraagstukken: hoe kunnen vakantieparken ontwikkelen? Want dit is een behoorlijke uitdaging binnen de kwetsbare Veluwe en met de hoge druk op de schaarse ruimte. Sylvie legt verbindingen tussen vakgebieden en mensen en vertaalt in haar werk graag de theorie van onderzoeken naar de praktijk van vakantieparken. Sylvie: “Mijn werk kenmerkt zich door de samenwerking met overheden en het bedrijfsleven, maar ook vrijwillige besturen van vakantieparken. Vaak kom je samen verder, want we werken vanuit eenzelfde passie: een goede verblijfsrecreatie op de mooie Veluwe.”


Contact opnemen met Sylvie kan via: sylvieuenk@vitalevakantieparken.nl

 

Ronald Löhr: projectleider

“VVP draagt bij aan een toekomstgerichte en duurzame ontwikkeling van de Veluwe. Daar word ik blij van.”

Ronald werkt als projectleider aan een gebiedsgerichte aanpak voor de verduurzaming van vakantieparken op de Veluwe (onderdeel binnen het initiatief Park van de Toekomst). Hij heeft veel ervaring met gebiedsgericht werken, spreekt de taal van bestuurders én ondernemers en verbindt graag netwerken. “Ik word er blij van dat we met het programma Vitale Vakantieparken bijdragen aan een op de toekomstgerichte en duurzame ontwikkeling van de Veluwe.”

Contact opnemen met Ronald kan via: plein13@me.com

 

Marieke Fokkert: projectleider algemeen & wet- en regelgeving

“We werken aan oplossingen die écht werken in de praktijk”

Marieke werkt als adviseur en projectleider voor het programma aan verschillende juridisch-ruimtelijke onderwerpen als het reguleren van uitponding, het instellen van een voorkeursrecht voor gemeenten ter voorkoming van ongewenste ontwikkelingen bij partijen en het verruimen van de mogelijkheden om te komen tot verevening bij het verlenen van een woonbestemming aan recreatiewoningen. Ze heeft een juridische-ruimtelijke achtergrond en wordt blij van dit soort complexe zaken. Marieke: “Wat mij erg boeit in dit werk, is dat we vanuit ons programma met de gemeenten en andere partijen vanuit de verschillende invalshoeken werken aan oplossingen die écht werken in de praktijk.” 

Contact opnemen met Marieke kan via: mariekefokkert@vitalevakantieparken.nl

 

Nicole Krikke: communicatieadviseur

“Wat ik belangrijk vind is dat we het juiste verhaal vertellen."

Nicole regisseert communicatie in de breedste zin van het woord; van strategie tot ontwikkelen van campagnes en projectcommunicatie. Verbinden, uitdagen, meedenken, faciliteren; daar vult zij haar dagen mee. “Wat ik belangrijk vind is dat we het juiste verhaal vertellen. Over wie we zijn, wat we doen en wat we voor de Veluwse vakantieparken en onze partners kunnen betekenen. Zodat parken ons weten te vinden. Parken die veelal voor grote uitdagingen staan op talloze thema’s die, naast de ‘gewone’ bedrijfsvoering en het maximaal bedienen van hun gasten, van groot belang zijn voor hun toekomstbestendigheid. Het mooie is dat wij hen kunnen faciliteren, verbinden aan elkaar en op zoek kunnen naar concrete oplossingen voor de problemen die zij ondervinden.”

Contact opnemen met Nicole kan via: nicolekrikke@vitalevakantieparken.nl

Malou Tichelaar: communicatieadviseur

“Communicatie inzetten voor de toekomst van 500 parken op de Veluwe”

Van het geven van communicatieadvies tot aan het schrijven van heldere teksten, de website verbeteren en het uitbrengen van de nieuwsbrieven van VVP. Malou doet het. Malou: “De Veluwe is kwetsbaar en ik vind het mooi hoe programma Vitale Vakantieparken zich inzet voor toekomstbestendige vakantieparken op de Veluwe. Parken die in de toekomst als het ware opgaan in de natuur, omdat zij zo groen zijn, circulair, energieneutraal en met een grote biodiversiteit op het park. En dat gasten daar dan extra van kunnen genieten.”

Contact opnemen met Malou kan via: maloutichelaar@vitalevakantieparken.nl
 

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.