Skip to content

Leergang Vakantieparken en Omgevingswet

De Omgevingswet wordt op 1 januari 2024 ingevoerd. Dat brengt veranderingen met zich mee. Wat betekent het wisselen van wetgevingsregimes voor de (transformatie)opgaven rond vakantieparken waarvoor gemeenten staan? In 2024 organiseren we in Gelderland de tweede leergang Vakantieparken en Omgevingswet. Deze is voor gemeentelijke en provinciale ambtenaren en leert hen meer over de Omgevingswet en hoe deze toe te passen bij de aanpak van vakantieparken.

Bijeenkomsten
Eind 2023 zijn er al 4 bijeenkomsten georganiseerd vanuit de leergang ‘Vakantieparken en Omgevingswet’. Tijdens deze bijeenkomsten van vier uur, werd er onder andere stilgestaan bij het instrument omgevingsprogramma, het omgaan met initiatiefnemers, transformatie van vakantieparken en bij financiële aspecten. De cursus werd toegespitst op vakantieparken. Iedere sessies bestond uit twee delen:

  • Inhoudelijke bijdragen van trainers die als experts in de praktijk al betrokken zijn bij de Omgevingswet en/of de aanpak van vakantieparken.
  • Praktijkgerichte oefeningen op basis van vanuit de praktijk aangereikte casuïstiek. Deze oefeningen doe je samen met andere deelnemers tijdens de fysieke bijeenkomsten.

Dit project is geïnitieerd door Vitale Vakantieparken Drenthe en Vitale Vakantieparken Veluwe en wordt uitgevoerd door Platform31. En mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit de Nationale Actie-agenda Vakantieparken, die mede gefinancierd is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Door deze bijdrage kunnen de deelnamekosten voor deelnemers beperkt blijven.

Contact

Meer informatie over de Leergang Vakantieparken en Omgevingswet? Neem dan contact op met projectleider Sylvie Uenk: sylvieuenk@vitalevakantieparken.nl

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.