Skip to content

VVP als laboratorium voor transformatie

In 2022 bracht het programma Vitale Vakantieparken een publicatie uit met negen voorbeelden uit de Veluwse praktijk van getransformeerde vakantieparken. Deze bundel laat zien hoe gemeenten samen met eigenaren, ondernemers en bewoners de transformatie van vakantieparken aanpakken.

Het vitaler maken van vakantieparken betekent ook dat er voor parken die geen toekomstperspectief meer hebben actief gewerkt wordt aan een andere bestemming. Op de Veluwe hebben we al veel ervaring opgedaan met transformatie van vakantieparken. En ook de komende jaren is het één van de belangrijkste opgaven.

Download hier de publicatie ‘Vitale Vakantieparken als laboratorium voor transformatie. Lessen en wensen uit de Veluwse praktijk':

Achtergrond
Met het overgrote deel van de vakantieparken gaat het gelukkig goed. Maar er zijn ook parken waar de oorspronkelijke recreatieve functie deels of helemaal is verdwenen. Het is dan de vraag of zij nog geschikt zijn voor recreatief gebruik. Soms zijn de bedrijven zo klein dat het moeilijk is om er een toekomstbestendig bedrijfsmodel voor te maken met behoud van de recreatieve functie. Of de bedrijven zijn zo versnipperd in eigendom én matig georganiseerd dat een bedrijfsmatige exploitatie ingewikkeld is. Er wordt dan vaak ‘gekozen’ voor andere verdienmodellen, andere vormen van gebruik die soms problemen veroorzaken. Met als gevolg ruimtelijk kwaliteitsverlies, verloedering, overlast of veiligheidsproblemen. Ook wordt er op dergelijke parken door veel verschillende groepen gewoond terwijl dit eigenlijk niet mag. Daarnaast ligt een aantal parken op locaties waar je in de huidige tijd nooit een vakantiepark zou vestigen: langs een snelweg, aan de rand van een woonkern, of juist midden in een beschermd natuurgebied. Ook daar wordt gekeken wat het toekomstperspectief is. We werken toe naar andere (maatschappelijke) functies voor dit soort parken. Bijvoorbeeld door er wonen en zorg te combineren of plek te geven aan de natuur.

Het is moeilijk om de omvang exact aan te geven in aantallen parken of hectares. De verwachting is dat de gemeenten in de komende jaren nog voor een wezenlijk aantal parken (en clusters van parken) moeten werken aan een nieuw ruimtelijk perspectief. Een omvangrijk proces van saneren, herstructureren, transformeren en verplaatsen. We kunnen daarbij gebruik maken van de kennis en ervaringen die we op de Veluwe al hebben opgedaan, van wat wel en niet werkt, wat beter moet en kan.

Contact

Meer informatie over Vitale Vakantieparken als laboratorium voor transformatie? Neem dan contact op met projectleider Sylvie Uenk: sylvieuenk@vitalevakantieparken.nl

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.