Skip to content
Introfoto

Natuurinclusief ontwerp

Je gast komt naar de Veluwe voor een totaalbeleving: een fijn verblijf op je park en de ervaring in de natuur. Zoals je weet, staat de natuur onder druk. Bijzondere planten verdwijnen en diersoorten vinden geen geschikt leefgebied.

Misschien ervaar jij dit ook al wel op je vakantiepark. En wat te denken van klimaatverandering? Met de droge zomers heb je uitval van beplanting. Ook is het heet, meer schaduw is welkom. En daarbij geven hevige buien wateroverlast.

Door aan de slag te gaan met (meer) natuur op je park, pak je dit soort vraagstukken op.
Maar, wat kan je, hoe doe je dat en waar begin je?

Laat je inspireren

Laat je inspireren

Een natuurinclusief ontwerp voor de langere termijn helpt jou hierbij. Het natuurinclusief ontwerp voor jouw park bestaat uit:

 • Een landschappelijk-ecologisch scan van je park waar de kansen in beeld worden gebracht voor versterking van het landschap en de natuurwaarden.
 • Beeld van de kansen voor de beleving van deze natuur door de gast.
 • Een overzicht van de opgaven voor jouw vakantiepark.
 • Het natuurinclusieve ontwerp bevat een visie voor het gehele vakantiepark en – op maat, naar gelang de opgaven - inrichtingsvoorstellen. Het schetsplan is inspirerend, geeft ideeën én is tegelijkertijd praktisch van aard, er is aandacht voor realisatie en beheer.
 • Een stappenplan hoe je naar het gewenste eindbeeld toewerkt.
 • Je kan morgen een start maken met de uitvoering! 

In 2023 heeft een tiental vakantieparken al een natuurinclusief ontwerp laten opstellen. De ervaringen zijn heel positief.

"Mooi dat alle ideeën omgezet zijn in verrassende ontwerpen. Het brengt meer samenhang op het park én het zijn concrete ontwerpen voor de inrichting. Voor ons was het op deze manier gemakkelijk om een eerste stap zetten naar een meer Veluws gevoel!"

Laat je inspireren!

Bekijk de ontwerpen van je collega-vakantieparken

Programma Vitale Vakantieparken helpt!

Vanuit het programma Vitale Vakantieparken – een samenwerkingsverband van 11 gemeenten, provincie Gelderland en ondernemers - vinden wij meer natuur op de vakantieparken ook belangrijk. Het zorgt voor een sterkere natuur op de Veluwe én een goede gastbeleving van onze mooie vakantieparken op de Veluwe. Daarom ondersteunen wij parken bij het opstellen van een natuurinclusief ontwerp.

Interesse gewekt? Ga zelf aan de slag

Wij ondersteunen door een deel van de opdrachtverlening over te nemen waardoor het voor parken financieel aantrekkelijk is om een natuurinclusief ontwerp op te laten stellen. De voorwaarden zijn, in het kort:

 • Je bent eigenaar van een vakantiepark op de Veluwe in één van de deelnemende 11 gemeenten: Ede, Barneveld, Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Heerde, Epe of Apeldoorn.
 • Het ontwerp wordt opgesteld door een landschapsontwerper of
  -architect én ecoloog. We hebben een voorselectie gemaakt van bureaus, een eigen bureau aandragen mag onder voorwaarden.
 • We verlenen als VVP opdracht voor maximaal 50% van het totaalbedrag, met een maximum van € 7.500 ex BTW per bedrijf.
 • De resultaten kunnen gedeeld worden (met uitzondering van privacy- of concurrentiegevoelige informatie).
 • Je bent bereid om de Cursus Natuur op je Park te volgen voor het verstevigen van je kennis over natuur en het beheer hiervan.
 • Je hebt de intentie om de plannen ook daadwerkelijk uit te voeren.

Ja, ik wil een natuurinclusief ontwerp

Let op: het formulier komt gelijk in 'downloads' te staan.

Aanvullende voorwaarden

 • Aan een aanmelding kunnen geen rechten worden ontleend. Aanmeldingen kunnen geweigerd worden door het programma Vitale Vakantieparken (bijvoorbeeld als niet voldaan wordt aan de voorwaarden, als het beschikbare budget op is).
 • Toekenning gaat op volgorde van aanmelding.
 • Het programma Vitale Vakantieparken beoordeelt de aanvraag op basis van het projectplan ‘Maatregelenpakket natuurversterking’ waarvoor financiële middelen vanuit de Regiodeal Veluwe zijn toegekend.
 • Bij communicatie over het ontwerptraject en de uitvoering hiervan wordt aangegeven dat dit mede mogelijk gemaakt is door het programma Vitale Vakantieparken.
 • Het programma Vitale Vakantieparken kan het project ten allen tijde stopzetten (geen nieuwe aanmeldingen meer). Reeds gemaakte toezeggingen voor een financiële bijdrage blijven uiteraard wél staan.
 • Het programma Vitale Vakantieparken kan lopende trajecten stopzetten als een vakantiepark niet de juiste inzet toont of verplichtingen niet nakomt (capaciteit, inhoud, financieel).

Ik wil meedoen

Ja, ik wil graag een natuurinclusief ontwerp voor mijn park. De werkwijze is als volgt:

 • Je vult het aanmeldformulier in en stuur het terug naar Sylvie Uenk
 • Wij nemen telefonisch contact met je op
 • Je kiest een ontwerpbureau uit op basis van de shortlist ⬇️ en vraagt offerte aan voor het opstellen van een natuurinclusief ontwerp. Deze offerte wordt zowel gericht aan het programma VVP als aan het vakantiepark.
 • Je besluit of je op basis van deze offerte het natuurinclusief ontwerp wilt laten opstellen door dit ontwerpbureau. En geeft dit door aan het programma VVP.
 • Het programma VVP beoordeelt de aanmelding en offerte aan de hand van de criteria voor het natuurinclusief ontwerp en de hierboven genoemde voorwaarden. Dit binnen de kaders van het door de provincie Gelderland binnen de Regiodeal Veluwe toegekende projectplan ‘natuurversterkende maatregelen’. Er volgt toekenning, vraag om aanpassing dan wel afwijzing. Er geldt een maximum van € 7.500 ex BTW per bedrijf.
 • Het ontwerpbureau gaat aan de slag met het vakantiepark
 • Je houdt ons tussendoor op de hoogte van de voortgang
 • Resultaat wordt gedeeld met het programma VVP
 • Vakantiepark gaat over tot uitvoering (bij voorkeur binnen 6 maanden) en geeft hierover terugkoppeling aan de hand van foto’s en toelichting.

Contact

Klik hier gelijk door naar het:

aanvraagformulier

Let op: het formulier komt gelijk in 'downloads' te staan.

Eerst even bellen of mailen mag ook, dat kan met Sylvie Uenk, telefoonnummer 06-57337635 of sylvieuenk@vitalevakantieparken.nl .

Shortlist bureaus

Je kan kiezen uit 7 verschillende ontwerpbureaus. Via onderstaande links presenteren zij zichzelf. Het zijn allen bureaus die in de regio werken op het vlak van ontwerp en ecologie.

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.