Skip to content

Handreiking brandveiligheid vakantieparken ontwikkeld

14-07-2022

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG), Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) en programma Vitale Vakantieparken (VVP) hebben een ‘Handreiking brandveiligheid vakantieparken’ laten ontwikkelen door het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). In de handreiking wordt een totaaloverzicht gegeven van de actuele wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid van vakantieparken, met tips en adviezen om die brandveiligheid te verbeteren.

Het opstellen van de handreiking was nodig omdat brandveiligheidsvoorschriften voor vakantieparken geregeld zijn in allerlei verschillende wetten, besluiten en (lokale) verordeningen. De handreiking biedt overzicht en voorkomt versnippering van kennis. In de handreiking is uitgegaan van de geldende regelgeving per 1 januari 2023, omdat op dat moment naar verwachting de Omgevingswet en bijbehorende besluiten van kracht worden. De handreiking is primair geschreven voor gemeenten, maar de inhoud is ook relevant voor eigenaren/exploitanten van vakantieparken en campings en voor veiligheidsregio’s waaronder de brandweer.

Praktijkonderwerpen
In de handreiking is een aantal belangrijke praktijkonderwerpen uitgewerkt. Denk aan brandscenario’s (waaronder natuurbranden) op vakantieparken, ontruiming en evacuatie, inzet hulpdiensten en de energietransitie.

Inzicht in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
De handreiking geeft ook inzicht in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van betrokken partijen. De verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid ligt primair bij de eigenaar/exploitant van het vakantiepark.
Burgemeester en wethouders van de gemeente waarin een park gelegen is zijn het bevoegd gezag om toezicht te houden op de brandveiligheid van een vakantiepark en in het uiterste geval handhavend op te treden. Gemeenten kunnen zich voor brandveiligheidsvraagstukken door de veiligheidsregio/brandweer laten adviseren en kunnen ook het toezicht op de brandveiligheid door hen laten uitvoeren.
Uiteraard hebben ook de gasten verantwoordelijkheid voor ‘brandveilig gedrag’. Dit kan gestimuleerd worden door voorlichting en flyers met informatie van de veiligheidsregio’s, of door het houden van ontruimingsoefeningen.

Tot slot
VNOG, VGGM en VVP hebben het initiatief genomen om het een en ander rond het onderwerp brandveiligheid op en rond vakantieparken duidelijk te krijgen. De verdere uitwerking ligt bij de gemeenten en haar partners. De ‘handreiking brandveiligheid vakantieparken’ kan daarbij als hulpmiddel gebruikt worden.

Download hier de handreiking.

foto decoratief

nieuws

Gebiedsgerichte benadering voor recreatieclusters

11-07-2022

Voor het project 'opstellen uitvoeringsstrategieën voor drie recreatieclusters' gingen we op inspiratietour langs een aantal vakantieparken op de Veluwe.
Lees meer

nieuws: Gebiedsgerichte benadering voor recreatieclusters

nieuws

Cursus Natuur op je park opnieuw een succes

07-07-2022

Zo’n 15 enthousiaste en gemotiveerde recreatieondernemers namen deel aan de tweede ronde van de cursus Natuur op je park. Het programma Vitale Vakantieparken organiseert deze cursus voor recreatieondernemers die willen leren hoe ze de natuurwaarden op en rond hun park kunnen verhogen.
Lees meer

nieuws: Cursus Natuur op je park opnieuw een succes

nieuws

Samenwerking bekrachtigd op landelijk congres VVP

06-07-2022

‘We zijn goed op weg, maar nog lang niet klaar.’ Henk Lambooij, al sinds 2013 voorzitter van de stuurgroep Vitale Vakantieparken Veluwe, zette tijdens het landelijk congres Vitale Vakantieparken met overtuiging zijn handtekening onder de overeenkomst met VVP Drenthe en Overijssel.
Lees meer

nieuws: Samenwerking bekrachtigd op landelijk congres VVP

nieuws

Studenten presenteren onderzoeksresultaten ‘Energietransitie Vakantieparken’

23-06-2022

Inzicht in complexe materie is goede basis voor verder onderzoek Op woensdag 22 juni werd een jaar lang onderzoek afgesloten. Derde- en vierdejaars studenten van hogeschool Saxion onderzochten dit jaar in multidisciplinaire groepen hoe vakantieparken zich kunnen voorbereiden op de energietransitie.
Lees meer

nieuws: Studenten presenteren onderzoeksresultaten ‘Energietransitie Vakantieparken’

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.