Skip to content

Studenten presenteren onderzoeksresultaten ‘Energietransitie Vakantieparken’

23-06-2022 | Nieuws

Inzicht in complexe materie is goede basis voor verder onderzoek

Op woensdag 22 juni werd een jaar lang onderzoek afgesloten. Derde- en vierdejaars studenten van hogeschool Saxion onderzochten dit jaar in multidisciplinaire groepen hoe vakantieparken zich kunnen voorbereiden op de energietransitie. Dat deden ze in het kader van de pilot “Energietransitie Vakantieparken”. Twee vakantieparken uit de gemeente Epe: RCN Vakantiepark De Jagerstee en Camping De Wildhoeve stapten in de pilot. De studenten richtten hun onderzoek op deze parken. Wethouder Maarten Heere (gemeente Epe), die de Energietransitie in zijn portefeuille heeft, was aanwezig bij de presentatie van de resultaten: “Het onderzoek van de studenten heeft ons veel inzicht gegeven in de situatie op de vakantieparken en een doorkijkje naar de mogelijkheden. Niet alleen voor deze specifieke parken, maar voor parken op de hele Veluwe. De energietransitie is complex voor vakantieparken en hier worden écht stappen gezet om te verbeteren.”

Inzichten uit het onderzoek
De studenten gaven bij RCN De Jagerstee een presentatie voor de wethouder en de verschillende partners (naast de hogeschool en de vakantieparken ook gemeente Epe, Cleantech Regio en Programma Vitale Vakantieparken) die de pilot mogelijk maken. De studenten hebben het accent in hun onderzoek gelegd op het doen van een 0-meting: wat is de huidige situatie bij de parken? Ook is er onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieve warmtebronnen. Een greep uit de onderzoeksresultaten.


Situatie op de parken

  • De ‘groot gasverbruikers’ op de parken zijn geïdentificeerd. Uit het onderzoek komt naar voren dat het sanitair en het zwembad dé grote gasverbruikers zijn.
  • De studenten hebben inzicht gegeven in het energieverbruik van de gasten.
  • Het valt op dat het leidingnetwerk bij de parken lastig in kaart te brengen is, omdat dit in de loop der jaren (stapsgewijs) is uitgebreid.


Besparingsmogelijkheden en overwegingen

  • Veel vakantieparken zijn seizoensbedrijven. Deze bedrijven hebben minder maanden per jaar de tijd om hun energie-investering terug te verdienen. Dat maakt hun situatie wezenlijk anders dan andere bedrijven uit het MKB (waar ze vaak onder geschaard worden) en laat zien dat een specifieke benadering nodig is voor deze parken.
  • Het energieverbruik op vakantieparken is sterk afhankelijk van hun gasten. Er is onderzocht en geadviseerd hoe gewenst gedrag m.b.t. energieverbruik bij de gast gestimuleerd kan worden.
  • Er zijn diverse aanbevelingen gedaan op het gebied van afvalmanagement.


Mogelijke toekomstige warmtebronnen

  • Er is ook aandacht besteed aan de huidige infrastructuur op de parken, waardoor er een doorkijk is ontstaan naar de mogelijkheden omtrent duurzame warmtebronnen en opwek.

Platform Innoverde
Een ander project van hogeschool Saxion dat aansluit bij dit initiatief is Platform Innoverde. Studenten hebben enkele jaren gewerkt aan de totstandkoming van dit duurzaamheidsplatform, waarop ondernemers van vakantieparken terecht kunnen. Hier vinden ze informatie over alle benodigde informatie op het gebied van circulair ondernemen, duurzame energie en relevante wet- en regelgeving.

Meer onderzoek nodig
Het studentenonderzoek heeft veel aanknopingspunten opgeleverd, waarop verder onderzoek gebaseerd kan worden. Naast het algemene testen van oplossingen en metingen, wordt ook gedacht aan het maken van specifieke business cases om te kijken hoe de investering voor mogelijke oplossingen opweegt tegen het voordeel voor de vakantieparken. De invulling van het vervolg van het project wordt momenteel verder uitgewerkt.

De gebruikte afbeelding 'Vanuit Saxion worden de studenten bedankt voor hun bijdrage aan het onderzoek' is gemaakt door fotograaf Dennis Dekker.

foto decoratief

nieuws

Veluwe Verhuurt

30-05-2022

Steeds meer particuliere eigenaren van een chalet, stacaravan of recreatiewoning op de Veluwe verhuren hun vakantiewoning via een boekingsplatform aan toeristen.
Lees meer

nieuws: Veluwe Verhuurt

nieuws

Het programma Vitale Vakantieparken ná 2022: Wordt vervolgd!

21-04-2022

Het huidige programmaplan loopt eind 2022 af. De stuurgroep VVP initieerde daarom een rondgang langs alle deelnemende partners: gesprekken met alle bestuurlijke coördinatoren over de toekomst van het programma VVP na 2022.
Lees meer

nieuws: Het programma Vitale Vakantieparken ná 2022: Wordt vervolgd!

nieuws

Checklist bedrijfsoverdracht of -opvolging

21-04-2022

Bij de overdracht van een bedrijf komt veel kijken. Naast fiscale, juridische en andere praktische zaken spelen ook persoonlijke vraagstukken en emoties een rol.
Lees meer

nieuws: Checklist bedrijfsoverdracht of -opvolging

nieuws

Nieuwe uitgave Eigenaren verenigd op vakantieparken.

07-04-2022

Eigenaren verenigd op vakantieparken. Kaders, richtlijnen en tipsTijdens de drukbezochte bijeenkomst Eigenaren verenigd, hoe regel je dat? van 23 februari 2022 bleek maar weer hoezeer het onderwerp leeft.
Lees meer

nieuws: Nieuwe uitgave Eigenaren verenigd op vakantieparken.

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.