Skip to content

Veluwe Verhuurt

30-05-2022 | Nieuws

Steeds meer particuliere eigenaren van een chalet, stacaravan of recreatiewoning op de Veluwe verhuren hun vakantiewoning via een boekingsplatform aan toeristen. Ieder zoekt de eigen weg hierin en regelt de boekingen, schoonmaak, sleuteloverdracht etcetera. Een wirwar van aanbod ontstaat voor de toerist die een huisje zoekt. Voor de Veluwe is het van belang dat het aanbod beter vindbaar en boekbaar is én dat gasten met een positieve ervaring naar huis gaan en graag terugkomen.

Programma Vitale Vakantieparken heeft daarom onderzocht of het zinvol en haalbaar is om hier iets gezamenlijks voor te organiseren: het concept ‘Veluwe Verhuurt’. De conclusie van het onderzoek luidt dat het concept zeker potentie heeft om verder bedrijfsmatig uit te rollen.

Veluwe Verhuurt – een servicebureau
Het concept Veluwe Verhuurt houdt in dat particulieren ontzorgd worden in de verhuur van hun vakantiewoning. Het servicebureau regelt alles: het boekingsproces, contact met de gast, de ontvangst, de schoonmaak en – in de meest uitgebreide variant – ook het tuinonderhoud, kleine reparaties, een ontbijtservice en verhuur van fietsen. Dit houdt ook in de dat er kansen liggen om gasten beter te bedienen: beter inzicht in de beschikbaarheid van huisjes, uitgebreidere service, meer Veluwegevoel.

De markt is groot genoeg
Er zijn 9.000 potentiële verhuureenheden op de Veluwe verdeeld over 186 vakantieparken. Het moet mogelijk zijn om circa 10-20% van het marktpotentieel te benutten. Dat zou dan neerkomen op 900-1800 huisjes. Daarbij neemt het aantal vakanties nog steeds toe, en de verhuurprijs van vakantiewoningen stijgt.

De gast is er zeker klaar voor om gebruik te maken van diensten via een servicebureau. Vanuit de verhuurders van vakantiewoningen is er nog wel een zekere terughoudendheid.

Het verdienmodel is goed
Bij circa 10-15 vakantiewoningen én afname van een fullservice dienstenpakket, is er een salaris voor 1 fte haalbaar. Ga je uit van enkel boekingsmanagement (off site), dan is het dubbele aantal vakantiehuisjes nodig: 20-30 vakantiewoningen.

Offsite én onsite aanbod
De meeste potentie wordt gezien in twee serviceniveaus:

  • een aanbod voor boekingsmanagement (off site), en
  • een aanbod voor boekingsmanagement én beperkt onsite service (schoonmaak en linnengoed).

Waarbij er in een deelregio gestart wordt vanwege het schaalvoordeel.

Bedrijfsvorm BV is meest kansrijk
Een BV of Vof is hiervoor de meest kansrijke bedrijfsvorm, vanwege de slagkracht (en omdat het relatief snel te realiseren is). Bij voldoende interesse van lokale ondernemers is een coöperatie ook een optie. Een coöperatie heeft als extra voordeel dat dit lokale verbondenheid/vertrouwen oplevert.

Het is nu aan de markt
Programma Vitale Vakantieparken deelt de resultaten van het onderzoek en stelt het rapport voor iedereen beschikbaar. Gebleken is dat het concept Veluwe Verhuurt voldoende potentie heeft om verder uit te rollen. Het is nu aan de markt om dit op te pakken.

Download (hier) het rapport

foto decoratief

nieuws

Het programma Vitale Vakantieparken ná 2022: Wordt vervolgd!

21-04-2022

Het huidige programmaplan loopt eind 2022 af. De stuurgroep VVP initieerde daarom een rondgang langs alle deelnemende partners: gesprekken met alle bestuurlijke coördinatoren over de toekomst van het programma VVP na 2022.
Lees meer

nieuws: Het programma Vitale Vakantieparken ná 2022: Wordt vervolgd!

nieuws

Checklist bedrijfsoverdracht of -opvolging

21-04-2022

Bij de overdracht van een bedrijf komt veel kijken. Naast fiscale, juridische en andere praktische zaken spelen ook persoonlijke vraagstukken en emoties een rol.
Lees meer

nieuws: Checklist bedrijfsoverdracht of -opvolging

nieuws

Nieuwe uitgave Eigenaren verenigd op vakantieparken.

07-04-2022

Eigenaren verenigd op vakantieparken. Kaders, richtlijnen en tipsTijdens de drukbezochte bijeenkomst Eigenaren verenigd, hoe regel je dat? van 23 februari 2022 bleek maar weer hoezeer het onderwerp leeft.
Lees meer

nieuws: Nieuwe uitgave Eigenaren verenigd op vakantieparken.

nieuws

Werkbezoek Actie-agenda in de praktijk

01-04-2022

Dat de Veluwe het mooiste natuurgebied van Nederland is hoeft verder geen betoog, maar afgelopen vrijdag 1 april vormde het wel een bijzonder indrukwekkend decor voor een werkbezoek van het directeurenoverleg van de nationale Actie-agenda.
Lees meer

nieuws: Werkbezoek  Actie-agenda in de praktijk

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.