Skip to content

Werkbezoek Actie-agenda in de praktijk

01-04-2022 | Nieuws

Dat de Veluwe het mooiste natuurgebied van Nederland is hoeft verder geen betoog, maar afgelopen vrijdag 1 april vormde het wel een bijzonder indrukwekkend decor voor een werkbezoek van het directeurenoverleg van de nationale Actie-agenda. Mede namens het ministerie van BZK organiseerde het programma Vitale Vakantieparken een programma waarin de dagelijkse praktijk werd getoond. Voorbeelden van revitalisering, transformatie en innovatie illustreerden waar het bij de Actie-agenda om gaat: problemen oplossen, op vakantieparken en voor mensen.

De tourbus bus was goed gevuld met vertegenwoordigers van het ministerie van BZK, de VNG, het IPO, Vitale Vakantieparken Drenthe, het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel, de HISWA RECRON, het Leger des Heils en Stichting Valente.

Revitalisering en ondernemerschap

In de gemeente Putten zagen we in buurtschap Krachtighuizen voorbeelden van de revitaliseringsopgave. Sinds 2014 zijn daarmee al flinke stappen gezet. De eerste jaren stonden vooral in het teken van controles en handhaving. 2018 was het kantelpunt: vanaf toen kwam er ruimte voor een positieve focus op ondernemerschap. Met persoonlijke aandacht en bijvoorbeeld ‘dromenlabs’ investeert het integrale team van de gemeente in contacten met ondernemers. Ook worden vanuit een investeringsfonds kleine projecten uitgevoerd, zoals aanplant van bomen en struiken voor een Veluwse beleving of een training over brandveiligheid.

Toekomstvisie

De ruimtelijke toekomstvisie vormt de basis voor de Puttense aanpak. Daarbij horen onder andere gastvrije ontvangstlocaties, recreatiezonering en de koppeling met Veluwe-op-1. De aanpak en oplossingen zijn divers. Zo is een van de parken voor bepaalde tijd aangewezen voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Elders in de gemeente investeren ondernemers en anderen fors in recreatieve ontwikkeling. Een goed voorbeeld is het park Nordic, waar de ondernemers werkt aan een nieuwe toekomst, daarbij ondersteund door de Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken.

Transformatie naar wonen

De gemeente Harderwijk heeft volgens het principe ‘één park, één plan’ de afgelopen jaren voor elk van haar negen vakantieparken opnieuw het toekomstperspectief vastgesteld. Als resultaat worden vier van de negen parken getransformeerd van recreatie naar wonen. In totaal 600 recreatiewoningen krijgen zo een woonfunctie. Daaraan voorafging uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheden en kaders, uitmondend in een Structuurvisie. Daarna is de gemeente per park gestart met nieuwe bestemmingsplannen.

Investering

Op het park Slenck & Horst werd het gezelschap rondgeleid door enkele bestuursleden van de destijds speciaal opgerichte Stichting Uitvoering Functieverandering. Alle 190 objecten kregen er een woonbestemming. Met de opbrengsten van de vereveningsbijdrage die de eigenaren betalen wordt geïnvesteerd in onder andere fiets- en bospaden en in verkeersveiligheid.

Park van de Toekomst

Tot slot van het werkbezoek werden de deelnemers bijgepraat over het project Park van de Toekomst. Kort gezegd streeft dit project naar het versnellen van de verduurzaming van de sector. Al met al kregen de deelnemers tijdens het werkbezoek te zien hoe de Actie-agenda op de Veluwe wordt uitgevoerd, met als speerpunten: de combinatie van wonen en zorg, ruimtelijke ontwikkeling door onder andere transformatie naar wonen, en de ontwikkeling van passende wet- en regelgeving. En dat alles met Veluwse aandacht voor ondernemerschap en duurzaamheid.

foto decoratief

nieuws

Opbrengsten Week van de Toekomst

26-03-2022

Tijdens de Week van de Toekomst, van 21 t/m 25 maart 2022, verdiepten vele deelnemers zich in het thema duurzaamheid. Dat deden ze in verschillende sessies, met elkaar en met experts, en elke dag rond een ander deelthema.
Lees meer

nieuws: Opbrengsten Week van de Toekomst

nieuws

Ken je gast. Op reis met de Leefstijlvinder

17-03-2022

Tweedaagse workshop woensdagochtend 6 april en 11 mei De Veluwe is een populaire bestemming voor toeristen en recreanten met voor elk wat wils. De ene gast kiest voor een kleinschalig park met eenvoudige faciliteiten.
Lees meer

nieuws: Ken je gast. Op reis met de Leefstijlvinder

nieuws

Regiodeal Veluwe Gezamenlijke agenda voor passende wet- en regelgeving

17-03-2022

In 2020 bekrachtigde de rijksoverheid de Regiodeal Veluwe. Onderdeel van deze deal is het plan om een gezamenlijke agenda voor wet- en regelgeving te ontwikkelen.
Lees meer

nieuws: Regiodeal Veluwe Gezamenlijke agenda voor passende wet- en regelgeving

nieuws

Programma Week van de toekomst bekend

17-03-2022

Het gaat niet goed met de Veluwe. De natuur staat onder grote druk door verdroging, versnippering en intensief gebruik. Willen we dit unieke natuurgebied behouden voor de generaties na ons, dan moeten we hard aan het werk.
Lees meer

nieuws: Programma Week van de toekomst bekend

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.