Skip to content

Zaaien en maaien: terugblik derde bijeenkomst Natuur op je Park

24-02-2023

Donderdag 23 februari was de derde bijeenkomst van de derde ronde van de cursus ‘Natuur op je Park’. De afgelopen weken vonden er al twee bijeenkomsten plaats. De thema’s waren toen: ‘Gastvrij voor dieren’ en ‘Snoeien doet groeien’. Deze keer was het thema ‘zaaien en maaien’.

Biodiversiteit, natuur en beleving
In deze cursus, die georganiseerd wordt door het programma Vitale Vakantieparken, leren eigenaren en ondernemers van vakantieparken en campings hoe zij de biodiversiteit op en rond hun park kunnen verhogen. Ook leren zij hoe zij hun terrein extra aantrekkelijk kunnen maken met meer natuur en natuurbeleving. De afgelopen weken heeft er op de deelnemende parken al een nulmeting plaatsgevonden. Hierbij is in beeld gebracht wat er al goed gaat, waar kansen liggen en welke ambities de parken hebben.

Zaaien en maaien
De cursuslocatie op 23 februari was Topparken Resort Veluwe in Garderen, één van de deelnemende parken in deze derde cursusronde. De deelnemers kregen uitleg van Bo Koning van Stichting Landschapsbeheer Gelderland over gefaseerd maaibeheer. Want hoe pak je dat aan? En wat levert dat jou, en vooral de natuur/biodiversiteit, op? Hierna vertelde Marieke Ankoné van IVN Gelderland, over hoe je als park richting gasten kunt communiceren over natuur en natuurbeleving.

Rondleiding
De deelnemers kregen een rondleiding op het park waar de cursus was. Deze rondleiding werd gegeven door cursisten Julian van Est en Gerlinda Verspaget. Er werd uitgelegd hoe ze hier bezig zijn met de natuur. Er werd verteld wat er al allemaal opgepakt is (bijvoorbeeld nieuwe aanplant) en welke plannen er nog liggen (zoals kinderpaden). 

Strippenkaart
In het laatste deel van de bijeenkomst kregen de cursisten een strippenkaart met toelichting. Deze kaart geeft deelnemers een aanvullend aanbod om, na de praktische handvatten die tijdens de drie bijeenkomsten zijn gegeven, verder aan de slag te gaan met natuur op hun park en de ambities van de nulmeting. Opties zijn bijvoorbeeld:

- Het aanschaffen van inheems zaaigoed of inheems plantmateriaal.
- Een persoonlijk advies op het gebied van communicatie en/of natuurbeleving op je park.
- Het aanschaffen van materialen voor natuurbeleving.

De komende periode gaan de cursisten zelf aan de slag op basis van de keuzes die ze maken voor de inzet van de strippenkaart. Volgend voorjaar volgt een terugkomdag. De deelnemende parken delen dan welke stappen er gezet zijn om de biodiversiteit en natuurbeleving te versterken op hun parken.

Feedback
Omdat het voorlopig de laatste bijeenkomst was van deze derde ronde, werd de deelnemers gevraagd in één woord aan te geven hoe ze de cursus hebben ervaren. De reacties: Inspirerend. Vernieuwend. Uitdagend. Leerzaam. Verrassend. Informatief. Concreet. Motiverend. Ontdekkend. Praktisch. Helder.

Voor ons als programma Vitale Vakantieparken was het de bevestiging dat we met deze cursus goed aansluiten bij wat de Veluwse natuur en de recreatieondernemers nodig hebben.

Interesse?
Heb jij als ondernemer of eigenaar van een vakantiepark of camping interesse om deel te nemen aan een eventuele volgende ronde van de cursus? Wij horen het graag! Stuur dan een mail naar: info@vitalevakantieparken.nl.

foto decoratief

nieuws

Must read: special Brandveiligheid vakantieparken

22-02-2023

Door klimaatverandering wordt Nederland steeds warmer en droger. Dat betekent meer risico op grote of zelfs onbeheersbare (natuur)branden. Ook voor de vakantieparken op de Veluwe is het van groot belang om hierop voorbereid zijn.
Lees meer

nieuws: Must read: special Brandveiligheid vakantieparken

nieuws

Training ‘Gastgericht werken, dat geeft energie!’

15-02-2023

De Veluwe is een populaire bestemming voor toeristen en recreanten. Eenmaal op jouw park aangekomen heeft jouw gast bepaalde verwachtingen. Maar niet iedere gast is hetzelfde.
Lees meer

nieuws: Training ‘Gastgericht werken, dat geeft energie!’

nieuws

Snoeien doet groeien! Terugblik bijeenkomst Natuur op je Park

10-02-2023

Donderdag 9 februari was er weer een cursusdag van ‘Natuur op je Park’. Het was de tweede bijeenkomst van de derde cursusronde. Twee weken geleden vond de eerste bijeenkomst plaats, met als thema 'Gastvrij voor dieren'.
Lees meer

nieuws: Snoeien doet groeien! Terugblik bijeenkomst Natuur op je Park

nieuws

Informatiebijeenkomst Green Key en Blauwe Vlag

02-02-2023

In Gelderland is het project Green Key en Blauwe Vlag van start gegaan, speciaal gericht op de sector recreatie en toerisme. Hierin kunnen 26 ondernemers steun krijgen bij verduurzaming van hun bedrijf.
Lees meer

nieuws: Informatiebijeenkomst Green Key en Blauwe Vlag

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.