Skip to content

Bedrijfsoverdracht, goed over na gedacht?

17-02-2022 | Nieuws

Op 19 januari organiseerde Vitale Vakantieparken, samen met Hiswa Recron en Alfa Accountants & Adviseurs, de online inspiratiesessie ‘Een toekomstbestendig (familie)bedrijf, hoe regel je dat?’ Bij de overdracht van een bedrijf komt veel kijken. Naast fiscale en juridische zaken spelen ook persoonlijke vraagstukken en emoties een rol.

Een bedrijfsoverdracht is binnen families een uitdagend proces. Zo blijkt na een derde generatiewisseling slechts 3% van de familiebedrijven nog overeind te staan. Gebrek aan vertrouwen is hiervan de oorzaak. Voor Herma Brinkhuis van Alfa Accountants & Adviseurs gold dit als het vertrekpunt van haar presentatie. Ze stond voornamelijk stil bij ondernemersstijlen en bij het nut en de noodzaak van een familieoverleg en een familiestatuut.

Ondernemersstijl
Zachte factoren zijn onder andere het DNA van de betrokken ondernemers, de onderlinge communicatie als familie, communicatie als bedrijf en de vaardigheden en drijfveren van betrokkenen. Al deze factoren zijn van invloed op het proces van overdracht. Een interessant instrument is eventueel de DISC-analyse. Met dit instrument worden persoonlijke eigenschappen, patronen in gedrag en communicatie zichtbaar gemaakt. Dit draagt eraan bij dat betrokkenen elkaars ondernemersstijl beter leren herkennen en begrijpen.

Familieoverleg
Een belangrijke tip van Herma: organiseer een familieoverleg. Zo’n periodiek (lees: maandelijks) overleg geeft ruimte en aandacht voor het gesprek tussen betrokkenen en overige familieleden. Dat gesprek kan dan gaan over de prijs- en betalingsvoorwaarden, over ieders belangen en over investeringsplannen en het toekomstbeeld van de beoogde opvolgers. En ook: wat als het niet uitloopt op een overdracht binnen de familie; is er dan een 'Plan-B'?

Familiestatuut
Het proces van bedrijfsoverdracht neemt alleen al vanuit fiscaal perspectief minimaal drie tot vijf jaar in beslag. Het is belangrijk goede afspraken te maken en vooral ook een familiestatuut op te stellen. In het statuut staan onder andere een profielschets met gemeenschappelijke waarden en doelstellingen, de beoogde organisatiestructuur en de wijze waarop informatie wordt gedeeld. Het statuut beschrijft ook hoe wordt omgesprongen met dividend, financiering en hoe de waarde van het bedrijf wordt vastgesteld. Naast het familieberaad en -statuut wordt het inzetten van een ervaren adviseur/ coach en notaris warm aanbevolen.

Meer weten?
Ben je ondernemer van een vakantiepark op de Veluwe en heb je vragen over het onderwerp bedrijfsoverdracht? Neem gerust contact op met ons via secretariaat@vitalevakantieparken.nl.

foto decoratief

nieuws

Start pilot energietransitie recreatiebranche

07-10-2021

“Hoe kan ik mijn onderneming zo goed mogelijk klaarstomen voor de aanstaande onvermijdelijke energietransitie?” Het is de centrale vraag in het nieuwe Fieldlab-project Energietransitie.
Lees meer

nieuws: Start pilot energietransitie recreatiebranche

nieuws

Succesvolle cursus Natuur op je park krijgt vervolg

07-10-2021

“Makkelijk te realiseren maatregelen in relatief korte tijd” Volgens de deelnemende recreatieondernemers was het een groot succes: de cursus die het programma Vitale Vakantieparken dit jaar voor hen organiseerde.
Lees meer

nieuws: Succesvolle cursus Natuur op je park krijgt vervolg

nieuws

Handreiking Gemengde bestemming op vakantieparken

28-06-2021

Kan een gemengde bestemming behulpzaam zijn bij eventuele transformaties van vakantieparken? En kan het een oplossing zijn voor parken waar al sprake is van een tweeledige functie, deels wonen en deels recreatie? De elf gemeenten die samenwerken in het programma Vitale Vakantieparken hebben dit onderzocht.
Lees meer

nieuws: Handreiking Gemengde bestemming op vakantieparken

nieuws

Vele vakantieparken toe aan nieuwe bestemming “Gemeenten zijn trots op de toeristische branche”

26-06-2021

Het programma Vitale Vakantieparken (VVP) heeft samen met de 11 aangesloten gemeenten de stand van de Veluwse vakantieparken in kaart gebracht. En wat blijkt? Van die ongeveer 500 vakantieparken zijn zo’n 100 tot 150 toe aan een nieuwe bestemming.
Lees meer

nieuws: Vele vakantieparken toe aan nieuwe bestemming “Gemeenten zijn trots op de toeristische branche”

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.