Skip to content

Eerste resultaten pilot “Energietransitie Vakantieparken” gepresenteerd

17-02-2022 | Nieuws

“Dit onderzoek is interessant voor vakantieparken op de hele Veluwe” EPE – In september 2021 is de pilot “Energietransitie Vakantieparken” gestart met als doel vakantieparken te helpen met de voorbereiding op de energietransitie.

Hiervoor wordt door derde- en vierdejaars studenten van hogeschool Saxion onderzoek gedaan. De pilot, mogelijk gemaakt door gemeente Epe, Cleantech Regio en Programma Vitale Vakantieparken, levert nu de eerste (tussentijdse) resultaten op. De studenten hebben de energiesituatie op de vakantieparken RCN Vakantiepark De Jagerstee en Camping De Wildhoeve in kaart gebracht. Daaruit komen al de eerste energiebesparingsadviezen.

Onderzoek
Het onderzoek is gestart met een 0-meting. De eerste resultaten zijn bekend en raken drie aspecten:   

  • Huidige energiesituatie en waar parken tegenaan lopen bij het in kaart brengen hiervan
    Uit het onderzoek komt naar voren dat het sanitair en het zwembad dé grote gasverbruikers zijn bij de vakantieparken. Ook valt op dat het leidingnetwerk bij parken lastig in kaart te brengen is, omdat dit in de loop der jaren (stapsgewijs) is uitgebreid.
  • Besparingsmogelijkheden voor de onderzochte parken
    Seizoensbedrijven hebben minder maanden per jaar de tijd om hun energie-investering terug te verdienen. Uit het onderzoek komt naar voren dat vakantieparken geschaard worden onder het MKB, terwijl ze in hun situatie erg verschillen van een gemiddelde onderneming. Naast een analyse van de regelingen zijn in het onderzoeksverslag ook aanbevelingen op het gebied van afvalmanagement en inkoop en voor het stimuleren van gewenst gedrag bij de gast te vinden.
  • Mogelijke toekomstige warmtebronnen
    In de 0-meting is ook aandacht besteed aan de huidige infrastructuur op de parken, waardoor er een doorkijk is ontstaan naar de mogelijkheden omtrent duurzame warmtebronnen en opwek.

Met deze resultaten is een begin gemaakt met het onderzoeken van het besparingspotentieel. Ook hebben deze eerste resultaten waarde voor het creëren van een benchmark voor vakantieparkondernemers in de toekomst: “Wat is een normaal energieverbruik voor verblijfsmogelijkheden (accommodaties) op een vakantiepark?”

Werkwijze
Tientallen hbo-studenten van zowel technische als business opleidingen werken samen aan dit onderzoek. In aansluitende periode zullen de studenten verdeeld over verschillende multidisciplinaire projectgroepen verder onderzoek doen en de vakantieparken adviseren. De onderzoeksresultaten van de huidige groep zijn niet alleen de basis voor het verdere onderzoek, maar geven inzicht in mogelijkheden voor de twee deelnemende parken en andere recreatieondernemers. René Zweers, eigenaar van Camping de Wildhoeve voegt hieraan toe: “Wij hebben een familiebedrijf, dat alleen in het campingseizoen geopend is. We hebben daardoor beperkte mogelijkheden. Het is van belang dat we in de resultaten de specifieke situatie van seizoensbedrijven terugzien. Dit helpt ons in het maken van de juiste keuzes in de transitie. Voor ons, maar ook voor alle andere seizoensbedrijven."

Toekomst
Vanaf 1 februari start een nieuwe lichting studenten. Deze groep zet het onderzoek voort om vergelijk met andere parken mogelijk te maken. In het voorjaar organiseren de studenten een bijeenkomst voor Veluwse parken over energiebesparing, een energiecafé voor parken. Uiteindelijk is de ambitie dat de pilot overgaat in het Fieldlab “Energietransitie Vakantieparken”. In het Fieldlab worden allerlei mogelijke oplossingen op het gebied van de energietransitie verder uitgewerkt, geïmplementeerd en getest. Wouter van Reeven, Parkmanager van RCN Vakantiepark de Jagerstee is enthousiast over de resultaten: “Dit onderzoek is interessant voor vakantieparken op de hele Veluwe. Uiteindelijk krijgt elk vakantiepark met de energietransitie te maken. En wij als recreatieondernemers lopen tegen unieke uitdagingen aan. Wij zijn dan ook heel benieuwd wat het onderzoek in de volgende fases gaat opleveren.”

foto decoratief

nieuws

Start pilot energietransitie recreatiebranche

07-10-2021

“Hoe kan ik mijn onderneming zo goed mogelijk klaarstomen voor de aanstaande onvermijdelijke energietransitie?” Het is de centrale vraag in het nieuwe Fieldlab-project Energietransitie.
Lees meer

nieuws: Start pilot energietransitie recreatiebranche

nieuws

Succesvolle cursus Natuur op je park krijgt vervolg

07-10-2021

“Makkelijk te realiseren maatregelen in relatief korte tijd” Volgens de deelnemende recreatieondernemers was het een groot succes: de cursus die het programma Vitale Vakantieparken dit jaar voor hen organiseerde.
Lees meer

nieuws: Succesvolle cursus Natuur op je park krijgt vervolg

nieuws

Handreiking Gemengde bestemming op vakantieparken

28-06-2021

Kan een gemengde bestemming behulpzaam zijn bij eventuele transformaties van vakantieparken? En kan het een oplossing zijn voor parken waar al sprake is van een tweeledige functie, deels wonen en deels recreatie? De elf gemeenten die samenwerken in het programma Vitale Vakantieparken hebben dit onderzocht.
Lees meer

nieuws: Handreiking Gemengde bestemming op vakantieparken

nieuws

Vele vakantieparken toe aan nieuwe bestemming “Gemeenten zijn trots op de toeristische branche”

26-06-2021

Het programma Vitale Vakantieparken (VVP) heeft samen met de 11 aangesloten gemeenten de stand van de Veluwse vakantieparken in kaart gebracht. En wat blijkt? Van die ongeveer 500 vakantieparken zijn zo’n 100 tot 150 toe aan een nieuwe bestemming.
Lees meer

nieuws: Vele vakantieparken toe aan nieuwe bestemming “Gemeenten zijn trots op de toeristische branche”

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.