Skip to content

Uitvoeringsstrategieën clusters vakantieparken

Drie recreatieclusters op de Veluwe hebben ervoor gekozen om de uitvoering naar vitale vakantieparken te versnellen op diverse gebieden, waaronder: recreatieve en landschappelijke uitstraling. Het gaat om gebieden waar een concentratie is van vakantieparken. Waar al wel een perspectief is op het gewenste toekomstbeeld en vaak ook beleid. Het doel van de uitvoeringsstrategie is om tot een versnelde uitvoering te komen van de opgaven in drie recreatieclusters op de Veluwe: Tonsel (Ermelo), Krachtighuizen (Putten) en Beekbergen zuidwest (Apeldoorn).

Hoe kom je tot (versnelde) uitvoering? Hoe krijg je beweging in vakantieparken met een minder goed toekomstperspectief? Hoe kunnen zij toe werken naar ofwel hernieuwd recreatief ondernemerschap ofwel naar functieverandering? Waar kunnen we de instrumenten van het programma Vitale Vakantieparken het meest effectief inzetten? Welke andere slimme mogelijkheden zijn er om tot uitvoering te komen?

Er is een intensievere samenwerking nodig, een innovatievere aanpak, specifiek gericht op deze recreatieclusters. Daarvoor is het project ‘Uitvoeringsstrategieën clusters vakantieparken’ opgestart.

Participatie

Bij het opstellen van de uitvoeringsstrategie zijn werksessies georganiseerd met gemeenten en partners als de Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken, het Kwaliteitsteam Vitale Vakantieparken en het Ariadne project. Zo is kennis opgehaald, en kan van elkaar geleerd worden.

Het wordt tijd om ook de ondernemers, bewoners en andere belanghebbenden in de gebieden te betrekken bij het versterken van de recreatieclusters. Dit begint bij het informeren van het gebied over de concrete uitvoering van plannen. De uitvoeringsplannen worden nu opgesteld.

Partners

Partners als de provincie, de Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken, het Kwaliteitsteam en het Ariadne project, zijn vanaf het begin betrokken bij het opstellen van de uitvoering voor de drie clusters. Naast uiteraard de interne organisaties van de drie gemeenten.

Plannen voor 2024

Een voorbeeld van een plan is om de natuur te versterken in de clusters, op percelen van ondernemers, inwoners en gemeente. In Krachtighuizen (gemeente Putten) en Tonsel (gemeente Ermelo) zijn bureaus nu ontwerpen op gebiedsniveau aan het maken. In het voorjaar van 2024 worden ondernemers en inwoners benaderd om hieraan mee te werken. Zo krijgt het gebied als geheel een kwaliteitsimpuls.

Handboek

Er is een handboek opgesteld: Handboek uitvoeringsstrategie voor een recreatiecluster. Het betreft een gebiedsgerichte aanpak voor revitalisering van vakantieparken. 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door Regio Deal Veluwe.

Meer informatie over Uitvoeringsstrategieën clusters vakantieparken? Neem dan contact op met gebiedsregisseur Saskia Croes: saskiacroes@vitalevakantieparken.nl

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.