Skip to content
Introfoto

Pilotparken

Sinds begin 2024 lopen er een tweetal pilots bij EV-parken. Doel hiervan is om samen met besturen van eigenaarsverenigingen te kijken of er actualiteiten zijn die ondersteund zouden kunnen worden vanuit het programma.

Vanuit een eerste ‘check’ van statuten en reglementen is er een doorkijk gedaan naar praktisch beheer op het park. Hoe zit het met activiteiten voor en door leden, wat is er allemaal nodig om met de energietransitie aan de slag te gaan? Maar ook onderwerpen als brandveiligheid en of algemeen parkbeheer zijn besproken. Met het bestuur is vervolgens gekeken wat er vanuit het programma aan ondersteuning geboden kan worden. Zo is er inmiddels op 2 parken een energiescan uitgevoerd. 

De pilots staan overigens los van andere activiteiten voor eigenaarsverenigingen, zoals de mogelijkheid om Plant-en-klaarpakketten tegen een gereduceerd tarief aan te schaffen. Park Veluwerijck heeft daardoor weer een mooie groene slag kunnen maken!

 

Parc Veluwereijck zegt hierover:

"Om het aangeboden programma op koers te houden is tijd en inzet van een aantal betrokken leden echt nodig. De stappen, die gezet moeten worden vereisen niet alleen het informeren van de leden, maar ook hen mee te nemen in de onderwerpen.

Bij een eigenaarsvereniging is dit niet gemakkelijk, maar de pilot maakt mogelijk te zien welke stappen zinvol zijn om de kwaliteit van het recreatiepark ook de komende jaren te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Het financieren van de toekomst bestendige projecten, zoals implementatie van zonnepanelen en laadpalen met natuur inclusieve aanleg van beschikbare grond is niet eenvoudig. Dat is direct ook de zwakste schakel. Krijgen de actieve leden de overige eigenaren mee?

De totale coördinatie van alle aangeboden mogelijkheden vergt van een eigenaarsvereniging veel. Proactieve medewerking van gemeente komt niet alleen bij realisatie om de hoek kijken, maar juist ook in dit traject. Hulp daarbij is nodig en daar neemt de pilot een voorschot op met aan het eind van de rit hopelijk realisatie van de gestelde doelen."

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.