Skip to content

Een ochtend vol energie aan de slag tijdens de inspiratiesessie: Aan de lading

22-03-2024 | Nieuws

terugblik - 

We spraken tijdens de inspiratiesessie op 20 maart jongstleden over de hoe het zit wanneer een eigenaarsvereniging of individuele eigenaar van een huisje op een vakantiepark zonnepanelen of een laadpaal wil plaatsen. Hoe ga je daar als parkbeheerder of eigenaarsvereniging van vakantieparken mee om? Uiteindelijk moeten we allemaal aan de slag met de energietransitie. Maar waar en hoe begin je en welke juridische haken en ogen spelen er op verkavelde vakantieparken? Mr. Esther van Riet en mr. Anne Vermeulen-Jonkers van Rijssenbeek Advocaten, gespecialiseerd in appartements- en verenigingsrecht, gaven helderheid over dit onderwerp.

Ideale situatie

Bij verkavelde vakantieparken staat iedere ontwikkeling of vraag in nauw verband hoe de eigenaren zijn verbonden, c.q. verenigd. Gelden er naast statuten en reglementen nog andere private overeenkomsten die iets bepalen over het gebruik van het terrein waar bijvoorbeeld alle kabels en leidingen liggen? Hoe is het beheer van het park ingericht?  

In een ideale situatie is een vakantiepark gesplitst in appartementsrechten, omdat veel zaken op het gebied van parkmanagement in dat geval geregeld worden binnen een wettelijk kader. In de praktijk is hier echter bijna nooit sprake van. Dit betekent dat er veel vaker onduidelijkheid bestaat over de rechten en verplichtingen van individuele eigenaren. Dus, dit is een extra uitdaging om eigenaren samen te laten werken aan de energietransitie.

Tip

Advocaten Esther en Anne verzorgden een mooie doorkijk naar de juridische uitdagingen bij het parkbeheer. Het was prettig om met elkaar in gesprek te gaan over de betekenis hiervan in de praktijk. Wat is de waarde van een besluit van het bestuur? Kun je daar zomaar van afwijken en moeten niet-leden zich hier ook aan houden? Dit soort vragen staan aan de basis voor investeringen op een park, zoals het plaatsen van laadpalen of zonnepanelen. Een tip van advocaten: koppel eventueel de besluitvorming over de aanschaf van panelen of laadpalen los van de besluitvorming omtrent financiering. Zo zet je al een eerste stap richting uitvoering.

Wat betekent het plaatsen van zonnepanelen en laadpalen voor de gezamenlijke aansluiting en saldering? Uit de interactie met de aanwezigen bleek dat er vele varianten mogelijk zijn. Er zijn genoeg knelpunten, maar ook mogelijkheden. Alles staat of valt met een stevige basis in de organisatie van de vereniging, een toekomstvisie én het contact met en tussen de leden. Duidelijkheid en transparantie zijn daarbij sleutelwoorden. En zorg ervoor dat belangrijke onderwerpen goed zijn geregeld en helder gecommuniceerd.

EV-loket

Het was een ochtend met waardevolle informatie en ook veel vragen. Het is duidelijk dat dit onderwerp verdieping nodig heeft. Vanuit het programma zetten we hier de komende jaren dan ook stevig op in. Inmiddels loopt er een pilot met een tweetal parken om te kijken welke ondersteuning in de praktijk wenselijk en effectief is. Ook is er binnenkort het EV-loket op onze website beschikbaar, speciaal voor eigenaarsverenigingen.

We komen graag in contact met eigenaarsverenigingen om te horen welke problemen worden ervaren, bijvoorbeeld op het gebied van parkbeheer. Maar ook om ervaringen te delen. Uiteraard blijven we werken aan informatie- en inspiratiesessies. Heb je vragen? Stuur een e-mail aan projectleider Esther Karman: estherkarman@vitalevakantieparken.nl.

foto decoratief

nieuws

Verhuur in eigen hand… Wel of niet doen?

04-03-2024

Terugblik Informeren en inspireren: daar ging het om tijdens de sessie Verhuur in eigen hand op 28 februari jl. Op gastlocatie gemeente Ede heette wethouder recreatie en toerisme Peter de Pater de aanwezigen welkom.
Lees meer

nieuws: Verhuur in eigen hand… Wel of niet doen?

nieuws

Alles wat je altijd al had willen weten over vakantieparken...

27-02-2024

... maar nog niet hebt kunnen vragen. Met die uitnodiging aan de leden van de Tweede Kamer organiseerde het programma Vitale Vakantieparken, in samenwerking met branchevereniging HISWA-RECRON, eind februari een informatieve werklunch.
Lees meer

nieuws: Alles wat je altijd al had willen weten over vakantieparken...

nieuws

Nieuwe Regio Deal toegekend aan Veluwe

09-02-2024

Het kabinet heeft zich uitgesproken over de vijfde tranche van de Regio Deals. Van de te verdelen € 384,6 miljoen onder verschillende regionale projecten in het land gaat er € 20 miljoen naar de Regio Deal Veluwe.
Lees meer

nieuws: Nieuwe Regio Deal toegekend aan Veluwe

nieuws

Terugblik: Stud-E-On met Online Marketing

07-02-2024

Studenten en ondernemers inspireren en lerenOp 7 februari vond de derde editie van de inspirerende werksessie Online Marketing plaats. Programma Vitale Vakantieparken organiseerde dit samen met hogeschool Saxion en mbo-studenten van Aventus.
Lees meer

nieuws: Terugblik: Stud-E-On met Online Marketing

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.