Skip to content

Complexe maar haalbare uitdagingen voor Regio Deal Veerkrachtige Veluwe

13-07-2023

Afgelopen maand was een bestuurlijk Rijk Regio Overleg met de Regio Deal Veerkrachtige Veluwe. Het gezelschap werd ontvangen op landgoed Schovenhorst in Putten en sprak over de complexe uitdagingen in het gebied. Ook het programma Vitale Vakantieparken was hierbij aanwezig.

Aanjager en versneller
Met de Regio Deal als aanjager en versneller voor de reeds opgestarte samenwerkingen in de Veluwe Alliantie en het programma Vitale Vakantieparken, wordt op basis van brede welvaart-criteria gekeken naar de belangrijkste programmalijnen. Zo wordt gewerkt aan Vakantieparken van de Toekomst: hoe maak je die biodivers, natuurinclusief en energieneutraal? Ook is er aandacht voor het spreiden van toeristen en recreanten bij kwetsbare natuur als de Posbank om geen verdere schade te berokkenen. Met zogenaamd bestemmingsmanagement worden recreanten en toeristen verleid om de ‘gouden randen’ van de Veluwe te bezoeken (de randmeren, de IJsselvallei, de Gelderse Vallei en de Veluwezoom). Hiermee wordt tevens ingezet op biodiversiteit en wordt ingespeeld op de spreiding van de voorzieningen in dorpen. Complexe opgaven, maar haalbaar met de ingezette koers.

Ondanks deze opgaven blijken de Veluwe en haar inwoners buitengewoon veerkrachtig en in de Regio Deal wordt daar hard aan meegewerkt.

Na het Rijk Regio Overleg is het gezelschap de uitkijktoren op het landgoed opgeklommen, met een magnifiek uitzicht tot aan Flevoland aan toe en werd aan Natalie Burgers, programmadirecteur Regio Deals, een overzicht van de projecten van de Regio Deal Veerkrachtige Veluwe overhandigd.

Een prachtig, groen bezoek aan een veerkrachtige regio, waarbij zowel de uitdagingen aangekaart werden als toekomstgericht werd gekeken naar wat er wel mogelijk is.

Lees het hele bericht hier.

 

foto decoratief

nieuws

Gedragsanalyse ‘Natuur tussen je oren’

11-07-2023

Waarom zijn er zo weinig vakantieparken natuurinclusief ingericht? Wat weerhoudt ondernemers/eigenaren om ruimte te geven aan natuur op het vakantiepark? Welke normen gelden er? Wat zou hen motiveren? Het programma Vitale Vakantieparken deed een gedragsanalyse om antwoord te krijgen op dit soort vragen.
Lees meer

nieuws: Gedragsanalyse ‘Natuur tussen je oren’

nieuws

Leergang Vakantieparken en Omgevingswet

11-07-2023

De Omgevingswet wordt op 1 januari 2024 ingevoerd. Dat brengt veranderingen met zich mee. Niet alles verandert, maar het is wel goed om als ambtelijke professional bewust te zijn van de verschillen.
Lees meer

nieuws: Leergang Vakantieparken en Omgevingswet

nieuws

Kwetsbare groepen op vakantieparken

22-06-2023

Donderdag 15 juni organiseerde het programma Vitale Vakantieparken de conferentie ‘Kwetsbare groepen Veluwse vakantieparken’. Het doel was met relevante partners verkennen hoe we op de Veluwe tot een effectieve (keten)aanpak kunnen komen.
Lees meer

nieuws: Kwetsbare groepen op vakantieparken

nieuws

“Van één park-één plan naar een gebiedsgerichte aanpak” 

20-06-2023

Vanaf deze maand heeft het programma Vitale Vakantieparken er een collega bij: Saskia Croes. Zij gaat als gebiedsregisseur gemeenten, vakantieparken en anderen ondersteunen om tot een gebiedsgerichte aanpak te komen.
Lees meer

nieuws: “Van één park-één plan naar een gebiedsgerichte aanpak” 

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.