Skip to content

Kwetsbare groepen op vakantieparken

22-06-2023

Donderdag 15 juni organiseerde het programma Vitale Vakantieparken de conferentie ‘Kwetsbare groepen Veluwse vakantieparken’. Het doel was met relevante partners verkennen hoe we op de Veluwe tot een effectieve (keten)aanpak kunnen komen.

Op de Veluwse vakantieparken wonen tussen de 1.800 en 2.700 mensen die in een kwetsbare positie verkeren. Deze mensen mogen hier niet permanent wonen, maar door hun persoonlijke situatie zijn zij (in veel gevallen) niet in staat om een ander perspectief voor zichzelf te creëren. Vaak is er sprake van multiproblematiek. Deze groep heeft de juiste ondersteuning nodig om een toekomst op te bouwen op een andere plek, een plek die voor hen geschikter is dan een vakantiepark. Er is nog geen goede structuur om hen deze ondersteuning te kunnen bieden. Dit vraagt om samenwerking tussen de disciplines recreatie, handhaving, wonen, het sociaal domein en zorg.

Effectieve (keten)aanpak
Professionals van verschillende gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en woningcorporaties hebben met elkaar verkend hoe we op de Veluwe tot een effectieve (keten)aanpak kunnen komen. Een aanpak die er (mede) voor zorgt dat we gezamenlijk deze mensen een goede toekomst kunnen bieden op een voor hen geschikte plek.
Burgemeester Lambooij, voorzitter van de stuurgroep Vitale Vakantieparken, verwoordde dit als volgt: “We moeten altijd oog houden voor mensen. Het gaat ook om de zorg voor deze kwetsbare doelgroep. Daar moet onze inzet op gericht zijn en daar moeten we met elkaar voor aan de slag.”

In gesprek
Tijdens de conferentie, werden ook de tussenresultaten van het onderzoek van de pilot ‘Wonen en zorg kwetsbare doelgroepen’ toegelicht. Dit onderzoek is door Rijnconsult uitgevoerd. Verder was er een panelinterview met drie experts die, vanuit verschillende rollen, veel ervaring hebben met het vraagstuk. Het ging hier om Arjan Stokreef van Ariadne, Danielle Steenbergen van GGD West Brabant en Tom Hooyman van gemeente Meierijstad. Daarna gingen de aanwezigen tijdens een dialoogsessie met elkaar in gesprek en op zoek naar mogelijke aanknopingspunten voor het vervolg.

Weeskind?
Het is duidelijk dat het om een ingewikkeld vraagstuk gaat waar veel verschillende partijen bij betrokken zijn. Deze partijen hebben nog niet altijd voldoende helder wat ieders rol zou moeten zijn. “We moeten oppassen dat het geen weeskind blijft,” zei een van de deelnemers. Er is ook een morele plicht om deze kwetsbare mensen te helpen. Er moet een sociaal vangnet voor iedereen zijn, want elk persoon kan in een moeilijke situatie terecht komen.

Breder perspectief
Het probleem moet worden aangepakt vanuit een breder perspectief. De aanwezigen waren het erover eens dat er meer aandacht voor preventie moet komen. Op deze manier wordt voorkomen dat mensen op vakantieparken belanden met meerdere problemen. De aanwezigen gaven verschillende oplossingsrichtingen aan die handelingsperspectief bieden voor het vervolg.

Het vervolg
In de komende periode wordt de pilot afgerond en levert Rijnconsult het eindrapport op. Daarin zijn aanbevelingen opgenomen voor het vervolg. Zodra het rapport klaar is, kan deze gedownload worden vanaf de website vitalevakantieparken.nl.

foto decoratief

nieuws

“Van één park-één plan naar een gebiedsgerichte aanpak” 

20-06-2023

Vanaf deze maand heeft het programma Vitale Vakantieparken er een collega bij: Saskia Croes. Zij gaat als gebiedsregisseur gemeenten, vakantieparken en anderen ondersteunen om tot een gebiedsgerichte aanpak te komen.
Lees meer

nieuws: “Van één park-één plan naar een gebiedsgerichte aanpak” 

nieuws

De puzzel is gelegd; wie gaat met wie aan de slag?

24-05-2023

Vier ontwerpbureaus gaan voor en met 11 vakantieparken een natuurinclusief ontwerp opstellen. Tijdens de bijeenkomst in de Theaterloods in Radio Kootwijk op 18 april waren er korte presentaties en ontmoetingen.
Lees meer

nieuws: De puzzel is gelegd; wie gaat met wie aan de slag?

nieuws

Groene revolutie op de IJsvogel

17-05-2023

Vakantiepark de IJsvogel in Voorthuizen is gestart met het maken van een ontwerp waarin biodiversiteit, gastbeleving en klimaat een plek krijgen. De komende maanden werken 11 vakantieparken en 4 ontwerpbureaus samen aan een dergelijk ontwerp.
Lees meer

nieuws: Groene revolutie op de IJsvogel

nieuws

Onderzoek naar minicampings op de Veluwe

11-05-2023

Kamperen op de Veluwe kan bij de vele grotere vakantieparken. Maar er zijn ook ruim 60 minicampings op de Veluwe. Soms heel basic, soms juist luxe, bij de boer of gewoon bij iemand aan huis in het buitengebied.
Lees meer

nieuws: Onderzoek naar minicampings op de Veluwe

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.