Skip to content
Introfoto

Ondernemerschap

Als ondernemer met een vakantiepark heb je te maken met verschillende uitdagingen. Hoe zorg je voor een park dat gasten trekt en waar ze graag terugkomen? Hoe houd je je onderneming financieel gezond en toekomstbestendig? Wat doe je met maatschappelijke opgaven die ook jouw park raken? Het zijn herkenbare vraagstukken voor veel mensen die actief zijn in de toeristisch-recreatieve sector. Het programma Vitale Vakantieparken biedt actuele informatie, praktische ondersteuning en inspiratie voor ondernemers en eigenarenverenigingen om deze uitdagingen aan te pakken.

Ondernemers

Workshops en kennissessies

Inspiratie is een drijvende kracht voor iedere ondernemer. Die inspiratie vind je onder andere bij de thematische kennissessies en workshops van Vitale Vakantieparken. Deze bijeenkomsten zijn steeds gericht op een thema dat voor meerdere ondernemers speelt, zoals bedrijfsopvolging, marktkennis, marketingstrategieën of een onderwerp als ‘Ken je gasten’.

Kijk op de Agenda voor de komende activiteiten.

Initiatievenportaal

Het Initiatievenportaal Vitale Vakantieparken is de plek waar Veluwse ideeën en locaties samenkomen. Enerzijds initiatieven van ondernemers voor een vakantiepark en anderzijds mogelijke locaties op de Veluwe. Heb je een nieuw concept bedacht voor een vakantiepark op de Veluwe? En zoek je daarvoor een geschikte locatie? Meld je zoekvraag dan aan bij Initiatievenportaal Vitale Vakantieparken via info@vitalevakantieparken.nl.

Lees meer >

Kwaliteitsteam

Als ondernemer in de recreatiesector word je voortdurend uitgedaagd. Door veranderingen in de markt, de gewenste groei van je bedrijf, investeringsmogelijkheden of een marketingvraagstuk. Of je hebt te maken met permanente bewoning op het park of met een uitdagend vraagstuk over een eigenarenvereniging. En ondertussen moet je ook de balans tussen werk en privé goed houden. Is dit beeld herkenbaar en wil je je bedrijf een stap verder brengen? Het Kwaliteitsteam Vitale Vakantieparken biedt ondersteuning.

Lees meer >

Eigenarenvereniging

Eigenarenverenigingen op vakantieparken kunnen te maken hebben met diverse knelpunten, bijvoorbeeld op het gebied van besluitvorming of efficiëntie. Vitale Vakantieparken kan verenigingen helpen om te komen tot:

  • meer deskundigheid en slagkracht in het bestuur
  • een goede verhuurorganisatie
  • procesbeschrijvingen en standaarddocumenten
  • specialistische kennis

Wij ondersteunen bij vraagstukken op een breed terrein. Voor eigenarenverenigingen verzorgen wij daarom kennissessies en publiceren wij voorbeelddocumenten. Ook is er nu de brochure Eigenaren verenigd op vakantieparken. Kaders, richtlijnen en tips .

Vragen?

Neem gerust contact op met Vitale Vakantieparken via info@vitalevakantieparken.nl.

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief.
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.