Skip to content

Beleidsregel individuele aanvragen permanente bewoning

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingevoerd. Deze nieuwe wet brengt veranderingen met zich mee die ook regelgeving rondom vakantieparken raakt. Dat geldt ook voor de mogelijkheden van gemeenten om permanente bewoning van individuele recreatiewoningen toe te staan. Het programma Vitale Vakantieparken heeft hiervoor een format voor een beleidsregel voor gemeenten opgesteld. Deze is bedoeld om gemeenten voor te bereiden op de wijzigingen door de nieuwe wet, en individuele aanvragen voor permanente bewoning te kunnen reguleren.

Motivering
Gemeenten gaan bij begeleiding van vakantieparken naar een andere functie of bestemming, altijd uit van een integrale aanpak die het park als geheel ziet (één park, één plan). Er wordt daarom terughoudend omgegaan met de bevoegdheid om vergunningen voor permanente bewoning aan individuele eigenaren te verlenen. In de beleidsregel staat de motivering hiervoor.

De Omgevingswet
De Omgevingswet biedt geen specifieke regeling (meer) om het permanent bewonen van individuele recreatiewoningen mogelijk te maken. Gemeenten moeten terugvallen op hun algemene beleidsregels of omgevingsplan als zij individuele aanvragen voor permanente bewoning beoordelen.

Waarom een beleidsregel?
Na inwerkingtreding van de Omgevingswet kan het format veel nieuwe aanvragen aan de voorkant reguleren. Daarmee kan dus ook een veelvoud aan individuele beoordelingen/afwijzingen worden voorkomen. De beleidsregel geeft aanvragers aan de voorkant duidelijkheid over het standpunt van de gemeente. Ook geeft het duidelijkheid over de manier waarop aanvragen voor permanente bewoning worden beoordeeld. Belangrijk daarbij is het uitgangspunt ‘één park, één plan’. Dit betekent dat voor ieder park een eigen, uniek plan wordt gemaakt. Maar ook dat plannen in principe altijd op het niveau van het park of cluster van parken worden gemaakt, en dus niet op basis van individuele recreatiewoningen.

Toepassing
Het is voor gemeenten geen verplichting om het format voor de beleidsregel te gebruiken. Wellicht is er binnen de gemeente al beleid waarin dit voldoende verankerd is. Dan is een extra beleidsregel niet altijd noodzakelijk. Maar in andere gevallen kan gebruik van het format voor de beleidsregel nuttig zijn voor gemeenten. Dit is ter beoordeling aan de individuele gemeenten.

Het format is opgesteld in samenwerking tussen VVP Veluwe, VVP Drenthe, VVP Overijssel en een externe jurist.

Meer informatie over dit thema? Neem dan contact op met projectleider Marieke Fokkert: mariekefokkert@vitalevakantieparken.nl.

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.