Skip to content

Agenda wet- en regelgeving

Een belangrijk initiatief binnen het programma Vitale Vakantieparken is de Agenda wet- en regelgeving. Hiermee brengen we gedetailleerd in beeld hoe bestaande wet- en regelgeving aangepast moet worden om het bereiken van onze doelen mogelijk te maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderwerpen als verevening, uitponding en voorkeursrecht.

Hoe zit het met het project wet- en regelgeving?
De bestaande wet- en regelgeving is niet altijd (meer) passend voor de complexiteit en de snelheid waarmee de recreatiesector verandert. Regelgeving is vaak niet effectief genoeg, traag, of niet toepasbaar voor vakantieparken. In het kader van de Regio Deal Veluwe is het programma Vitale Vakantieparken gestart met het project ‘wet – en regelgeving’ en worden er onderzoeken uitgevoerd. Op deze manier krijgen we de huidige mogelijkheden beter in beeld. Tegelijkertijd wordt er gezocht naar nieuwe oplossingsrichtingen in de regelgeving, oplossingen die beter aansluiten bij de complexe maatschappelijke vraagstukken rondom vakantieparken. Dit gebeurt in samenwerking met het Rijk, de provincie Gelderland en andere betrokken partijen. Het eerste thema is verevening bij transformatie. Hiervoor zijn inmiddels de onderzoeken afgerond en oplossingsrichtingen uitgewerkt.  Binnenkort volgt ‘grip op uitponding en vastgoedtransacties’. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden voor uitbreiding van het maatschappelijk voorkeursrecht voor gemeenten.

In gesprek
We zijn in gesprek met diverse partijen om te kijken hoe we dit verder kunnen brengen. Met o.a. het ministerie van BZK zijn we in gesprek om te overleggen op welke wijze aanpassingen mogelijk gemaakt kunnen worden. Zo kijken we bijvoorbeeld naar de Crisis- en Herstelwet voor de mogelijkheden van een experimenteerregeling. Ook wordt er straks naar de Omgevingswet gekeken.

Handreikingen
Omdat wet- en regelgeving een langdurig proces is en de praktijk intussen niet stilstaat, werken we ook aan handreikingen voor gemeenten. Bijvoorbeeld op thema’s als: ‘verevening bij transformatie naar wonen’ en ‘grip op uitponding’. Op deze manier hebben gemeenten nu al zicht op de huidige mogelijkheden in de regelgeving, de knelpunten hierbij en hoe ze hier in de praktijk mee aan de slag kunnen.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door Regio Deal Veluwe.

Meer informatie over de Agenda wet- en regelgeving? Neem dan contact op met projectleider Marieke Fokkert: mariekefokkert@vitalevakantieparken.nl

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.