Skip to content

Werkbezoek leden Tweede Kamer “Veel complexere problematiek dan we wisten”

24-06-2021 | Nieuws

Op maandag 21 juni ontving een Veluwse delegatie D66-kamerlid Faissal Boulakjar en CU-kamerlid Don Ceder. Beiden hadden gevraagd om een werkbezoek aan het programma Vitale Vakantieparken (VVP) en aan het Ariadne-project. De drie belangrijkste conclusies: het Rijk moet blijven bijdragen aan het Ariadne-project; het woonvraagstuk - en wat dat betekent voor vakantieparken - blijft aandacht vragen; en de Veluwe heeft ‘Den Haag’ nodig voor nieuwe wet- en regelgeving.

Het programma begon met een ontvangst op het gemeentehuis van Putten door gedeputeerde Peter van ’t Hoogt en burgemeester Henk Lambooij. Daarna reisde het gezelschap per bus naar twee vakantieparken op de West-Veluwe.

Ariadne-project
Op het eerste bezochte vakantiepark heeft permanente bewoning de recreatieve functie bijna volledig verdrongen. Bovendien zijn er illegale activiteiten gaande. Kortom, het is geen plek meer om vakantie te vieren. In deze context kwam vooral het Ariadne-project aan de orde. Dit project richt zich op de bestrijding en preventie van ondermijnende criminaliteit op en rond vakantieparken. Het is een samenwerking van de Gelderse gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en de provincie. Het project startte in 2019 met een financiering voor 4 jaren. Deze financiering komt voor een belangrijk deel van het Rijk. Lambooij, behalve burgemeester van Putten ook voorzitter van VVP en van het Ariadne-project: “Tijdens dit werkbezoek hebben we steun gevraagd voor de voortzetting van het Ariadne-project. Gelukkig onderschreven beide kamerleden het belang ervan.”

“Potentiële achterstandswijk in het groen”
Dit bezoek maakte verder duidelijk dat permanente bewoning verband houdt met het landelijke woonvraagstuk. Vaak speelt er ook nog eens allerlei sociale problematiek. Van den Hazel noemt zo’n park “een potentiële achterstandswijk in het groen”. Beide kamerleden spraken van een “veel complexere problematiek dan we van tevoren wisten”. Zo dachten ze dat mensen die permanent op een vakantiepark wonen elders een woning achterlaten. Dat beeld werd tijdens het werkbezoek ontkracht. In de handhavingspraktijk blijkt namelijk dat 90 tot 95% van de permanente bewoners weliswaar elders een postadres heeft, maar geen woning achterlaat.

Transformatie
Het andere bezochte park was ooit in verval geraakt. Een ondernemer kocht het om er arbeidsmigranten te huisvesten. Door zijn investeringen is het park inmiddels goed onderhouden. Ook beschikt het nu over goede faciliteiten. De afspraak is dat hij het park na 7 jaren voor € 1,- overdraagt aan de gemeente. Tegen die tijd moet er voor de arbeidsmigranten een andere woonvorm zijn. Lambooij: “Werkgevers moeten hierin echt hun verantwoordelijkheid nemen. Niet alleen op de Veluwe, maar overal in het land.” Na de overdracht vormt de gemeente het park om tot een bosgebied. “Een goed voorbeeld van transformatie”, vindt hij.

Wet- en regelgeving
Juist voor transformatie en herstructurering van vakantieparken zijn er voor gemeenten te weinig wettelijke instrumenten. De ontwikkeling van een ondersteunend pakket aan wet- en regelgeving is daarom een project waaraan met veel energie gewerkt wordt. “Alleen met passende wet- en regelgeving krijgen we werkelijk grip op wat er op die parken gebeurt,” zegt Lambooij. De Veluwe wil hierover graag met ‘Den Haag’ in gesprek. “Boulakjar en Ceder reageerden met interesse: ze willen er graag verder over praten”, stelt hij tevreden vast.

De programmadelegatie bestond uit Peter van ’t Hoog, gedeputeerde en lid van de VVP-stuurgroep en de stuurgroep Ariadne-project; Henk Lambooij, burgemeester van Putten en voorzitter van de VVP-stuurgroep en de stuurgroep Ariadne-project; Rob van den Hazel, VVP-programmamanager; Arjan Stokreef, projectmanager Ariadne-project; Jan Henst, proces- en projectmanager Vitale Vakantieparken bij de provincie Gelderland; Adriaan van den Hoorn, coördinator Toezicht en Henry van de Kamp, coördinator Politie, beiden bij het Ariadne-project; René Rouwette, lobbyist bij de provincie Gelderland.

foto decoratief

nieuws

Nieuwe wet- en regelgeving nodig voor evenwichtige ontwikkeling van Veluwe

25-05-2021

“Op de Veluwe woedt een strijd om de ruimte” In 2020 bekrachtigde de rijksoverheid de Regio Deal Veluwe. Een van de meest opmerkelijke elementen in deze deal is het plan om “een ondersteunend pakket aan wet- en regelgeving” te ontwikkelen.
Lees meer

nieuws: Nieuwe wet- en regelgeving nodig voor evenwichtige ontwikkeling van Veluwe

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.