Skip to content
Introfoto

Wat motiveert eigenaren van vakantieparken om met natuur aan de slag te gaan? En wat houdt ze tegen? Vanuit het programma hebben we hier onderzoek naar gedaan. De resultaten staan in de publicatie ‘Natuur tussen je oren’. Het doel van het onderzoek was om te achterhalen wat maakt dat veel vakantieparkeigenaren nog niet voldoende aan de slag zijn met het realiseren en beheren van gebiedseigen natuur op hun park.
Een tiental vakantieparkeigenaren (familiebedrijven) en vele andere betrokkenen hebben input gegeven. In het onderzoek is het gedragsmodel van Duwtje toegepast. Dit model kent vier knoppen waar je aan kan draaien om gedrag te beïnvloeden: gemak, weerstand, normen en motivatie.

motivatie
Wat duidelijk is geworden, is dat er veel enthousiasme is over meer natuur op het vakantiepark bij de ondernemers die er al mee bezig zijn. De voorlopers. Vol passie vertellen zij over hoe zij de natuur zien groeien op hun terrein. Plezier aan het beheer beleven. Van de gasten positieve reacties krijgen.

normen
Een belangrijk deel van de vakantieparkeigenaren op de Veluwe is er echter niet mee bezig. ‘het bos begint daar, niet hier’ is een norm die veel naar voren komt. Een park moet netjes en verzorgd zijn. Blaadjes horen er niet thuis, takken moeten opgeruimd en gras moet kort.

weerstand
Er speelt ook weerstand om met natuur aan de slag te gaan. Dat heeft te maken met het idee/beleving dat het veel tijd kost, duur is. Dat meer natuur meer plaagdieren aantrekt. De gasten er niet op zitten te wachten. Het gaat niet om rationele redenen om iets niet te doen, maar over irrationele weerstanden die vakantieparkeigenaren ervan weerhouden om het gewenste gedrag uit te voeren. Er ligt een opgave om te overtuigen door kloppende informatie aan te reiken.

gemak
Mensen missen overzichtelijke en makkelijk te bereiken informatie over realisatie, beheer en onderhoud. De mensen zien door de bomen het bos niet meer door de hoeveelheid informatie die aangeboden wordt. Het is niet te beoordelen wat waar of niet waar is. En dat is lastig omdat een belangrijk deel van de vakantieparkeigenaren kennis missen. Contactgegevens van deskundigen zijn moeilijk te vinden. Men blijkt weinig inzicht te hebben in subsidiemogelijkheden. Kortom: men ervaart er een taak bij te krijgen als het gaat om het vergaren van de juiste kennis over natuur inclusief beheer, terwijl men al tijd te kort ervaart.

Voorgestelde ‘duwtjes’ zijn:

  • Inzet van voorbeeldfiguren om de norm te verschuiven naar meer natuurinclusieve parken en weerstanden om te buigen. Vakantieparkeigenaren die al bezig zijn met natuur op hun park, zijn enthousiast. Vol passie vertellen zij over hoe zij de natuur zien groeien op hun terrein, er plezier aan beleven, hoe ze hun gasten in dit verhaal meenemen én positieve reacties krijgen. Zij laten zien dat het kan.
  • Kennis ontsluiten door kloppende informatie aan te reiken over realisatie, beheer en onderhoud van gebiedseigen natuur. Er komt een vervolg op de cursus ‘Natuur op je park’, aangevuld met een jaarkalender vol met feiten, tips, weetjes en contactgegevens op te hangen op een zichtbare plek in de werkschuur of op kantoor.
  • Het makkelijk maken van natuurinclusief ondernemen. Door plantdagen te organiseren en makkelijk toegankelijk advies aan te bieden.

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.