Skip to content
Introfoto

In het project Routekaart onderzoeken we hoe een recreatieve ontwikkeling samen kan gaan met versterking van de biodiversiteit. Niet met een 0-effect, maar een plus-effect. We gaan voor een sterkere Veluwe met ruimte voor de natuur en een Veluwse beleving voor gasten. 
Vakantieparken liggen vaak in of tegen de Veluwse natuur. Niet voor niks: de gast komt voor de Veluwe. Ondertussen gaat het niet goed met de natuur. Stikstof, verdroging, dier- en plantsoorten hebben het moeilijk of verdwijnen. Dit maakt dat de vakantieparken steeds meer 'op slot' zitten vanwege natuurregelgeving. Er kan niets meer bij qua ontwikkeling.

Aan de slag
Met 4 vakantieparken, ecologen, juristen en ontwerpers gingen we om tafel en het veld in. Door vanuit kansen te denken, te luisteren en te ontwerpen, komen we tot verschillende scenario’s hoe natuurversterking en recreatie samen kunnen gaan in of bij beschermde natuur. Ook zijn we met provincie Gelderland in gesprek.

Het onderwerp is taai. Je hebt met verschillende wetgeving te maken, europees, nationaal en provinciaal en gemeentelijk die elkaar wel eens tegen lijken te spreken. Zo kan een ontwikkeling die goed is voor één van de doelsoorten van Natura2000, de zwarte specht, juist weer nadelig zijn voor de doelstelling om het habitattype heide uit te breiden.

Meer weten?
Zodra het kan, delen we de leerpunten. Een eerste leerpunt is in ieder geval om vroegtijdig de ecologische kansen in beeld te brengen, zo kan je deze meenemen in de ontwikkelingswensen.

Ben je eigenaar van een vakantiepark en loop je tegen natuurwet- en regelgeving aan? Heb je hier specifieke vragen over. Wellicht kunnen we je al helpen. Je kan contact opnemen met Sylvie Uenk.

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.